לקראת סליחות תשע"ז

  • הרב יעקב מדן
שיחה לפני סליחות, בבית המדרש, מוצאי שבת פרשת נצבים וילך, אור לכ"ב אלול תשע"ז.
ניתן גם לצפות בשיעור בקישור זה, החל מדקה 3:06.

download
17/09/17