מבוא

  • הרב עזרא ביק

מבוא

יהי שם ה' מבורך ומרומם על כל ברכה ותהלה אשר הפליא חסדו עם בריותיו להמציאם אחר האפס המוחלט (לשון הרח"ק בפתיחת ספר אור ה') ובחסדו כי רב הורה להם דרך ברית שלש עשרה לחזור ולקיים עולמו גם אחרי שחטאו.

שיעורים אלו הועברו במשך שנים רבות בחודשי אלול בפני קבוצות שונות של תלמידים בישיבת הר-עציון. הרעיונות שבהם לובנו יחד עם קהל התלמידים והמאזינים, ראשית בזכות עצם האזנתם, ועוד על ידי שאלות ובירורים שבאו בעקבות הדברים שנאמרו. מטרתי הייתה להבין את עצם עניין אמירת הסליחות, ופירוש המידות השונות, קודם כל על פי פירושי חז"ל ודרך גדולי המפרשים. אכן, ברוב המידות התבססתי על דברי רבותינו, ולרוב רק הוספתי הרחבה לדבריהם. אף על פי כן, עבודה רבה הושקעה בבירור הדברים, ואני תקווה ותפילה שהדברים יתקבלו ברצון על ידי הקוראים.

כשקבוצת תלמידים העלתה בפני את הרעיון להעביר 'דברים שעל פה' לכתב, חששתי בתחילה. חלק מן הרעיונות נוגעים בדברים בסיסיים ביותר בהבנת הקשר בין האדם, הנברא, לבין הבורא ית', ומה שאפשר בהעברה מפה לאוזן לא תמיד יעבור בהצלחה לנייר. חששתי, ועדיין אני חושש, שהקשר האישי הישיר הוא מרכיב חשוב ואף חיוני בהבנת הדברים. אף על פי כן, הסכמתי, עברתי על סיכומי התלמידים, הוספתי ותיקנתי לפי הצורך, וזה אמנם בעיון גדול ושקידה רבה עם חשובי החברים, וגם הוספתי שני פרקים שמופיעים כנספחים; כל זאת מתוך תקווה שבהרחבת קהל המקבלים הדברים יובהרו עוד יותר. לכן אני מבקש מכל קורא שיש לו מה לשאול, להוסיף, להעיר או להאיר, לכתוב אלי כדי שאוכל להמשיך וללבן את הנושאים. הספר הזה הוא פרי מובהק של 'מתלמידי יותר מכולם', במשך כל תהליך יצירתו, ובטוח אני שרק על ידי המשך ההתקשרות והשיח בחבורת לומדים נגיע עוד יותר קרוב אל יסוד האמת שבדברים.

אני מודה מקרב לב לכל התלמידים שעסקו בהוצאת הדברים, שבלעדיהם לא היו הדברים מגיעים כלל לידי כתיבה. תפילתי למלך רחמן ואדון החסד, שהדברים יוסיפו, ולו במקצת, לתפילות עם ישראל, להרמת כסא מלך הרחמים, ולגאולה שלמה.

כ"ז אלול תשס"ט,

יום הסתלקות אמי מורתי

שיינא בת הרב שרגא יהודה ז"ל,

עזרא אהרן ביק