מבוא

  • הרב איתמר אלדר

שיעורים בהגותו של ר' נחמן מברסלב / הרב איתמר אלדר

מבוא

"האש שלי תוקד עד ביאת המשיח".

כך נוהגים חסידי ר' נחמן לצטט את רבם. ונדמה כי אכן אין דבר יותר מתאים לתאר את תורתו-אישיותו של ר' נחמן מברסלב מאש בוערת.

אש זו היא אש של אמונה יוקדת, ללא פשרות, ללא מתן מקום לספק לנקר. אמונה תמימה ופשוטה, שאינה מבוססת על הכרות שכליות קרות ומנוכרות, להט חסר פשרות והסתייגות מוחלטת מהפילוסופיה הרציונלית.

אש זו היא גם אש של התלהבות ושמחה הכובשת את האדם ומתפשטת בכל איבריו, עד שמביאה אותו לריקוד וזמר, ומאידך אש של עצבות ומרה שחורה השורפת כל חלקה טובה, כפי שגם זו נחשפת באופן מוסתר במאמרי ר' נחמן המזהירים כל כך מפניה.

אש זו היא גם אש של תפילה, שתופסת מקום מרכזי ביותר בתורתו של ר' נחמן, הרבה מעבר לסדר התפילה המוגדר והמסודר. שפיכת שיח מתמדת, היסחפות אכסטטית ועמידה טוטאלית מול הקב"ה. חוויה שהתפילה המסודרת אינה מהווה כלי מספיק להכילה, עד שר' נחמן מרגיש צורך - וכך הוא מצווה את תלמידו ר' נתן - לחבר ליקוט תפילות, בהם באים לידי ביטוי מאווייו האינסופיים של המתפלל.

ולבסוף - אש המחלוקת. גם זו לא פסחה על ר' נחמן. הן כבעל התורות והן כאיש עצמו ואישיותו. המחלוקת והיחס אליה, תופסים אף הם מקום נכבד בכתביו של ר' נחמן, ולא רק ככורח מציאותי אלא כיסוד הכרחי ומכונן בבניין עולם ותיקונו.

בסדר שיעורים זה ננסה לעמוד על טיבה של אש זו, ולהתחקות אחר שורשיה, ובעיקר אחר תולדותיה היוצאים ממנה. נשתדל לגעת במגוון הנושאים שהוזכרו לעיל ונבחן כל סוגיה לגופה.

חלקם של השיעורים יהווה סיכום של נושא, וחלק אחר יעסוק בתורות פרטיקולריות שהן מרכזיות בהגותו של ר' נחמן.

המקורות המרכזיים בהם נשתמש הם ליקוטי מוהר"ן קמא ותנינא, סיפורי ר' נחמן, שיחות הר"ן, חיי מוהר"ן, ליקוטי תפילות ושבחי הר"ן.

המעוניין לקרוא על ביבליוגרפיה זו יכול למצוא אודותיה באופן תמציתי בספרו של אברהם גרין - 'בעל הייסורים'.

בדרך כלל נביא את המקורות במלואם, כך שקורא שיעורים אלו יוכל לעיין ולשפוט בעצמו.

תוכן הסדרה

1. יראת שמים
2. פשיטות (א')
3. פשיטות (ב')
4. פשיטות (ג')
5. תורת הצמצום
6. הצמצום אצל ר' נחמן
7. 'ממלא כל עלמין'
8. הכפירה והספק
9. 'איה מקום כבודו'
10. החלל הפנוי
11. דיבור א' - יום ליום יביע אומר
12. דיבור ב' - דיבורים קדושים בלימוד ותפילה
13. דיבור ג' - דיבור מתוך ביטול
14. דיבור ד' - 'ויברך אתכם כאשר דבר לכם'
15. שתיקה א' - עבודת ד' בחינת שתיקה
16. שתיקה ב' - דוֹם לד'
17. שתיקה ג' - 'ואמונתך בלילות'
18. שתיקה ד' - 'שתוק, כך עלה במחשבה לפני'
19. שבת ויום טוב - שתי בחינות של השגחה
20. שבת ויום טוב - מהלך אחד
21. מחלוקת א' - 'אש התורה ומֵי המחלוקת'
22. זמֵם רָשָׁע לַצַּדִּיק וְחרֵק עָלָיו שִׁנָּיו ד' יִשְׂחַק לוֹ כִּי רָאָה כִּי יָבא יוֹמוֹ
23. מחלוקת ג' - בטל רצונך מפני רצונו
24. מחלוקת ד' - מחלוקת שבקדושה
25. מחלוקת ה' - המחלוקת והחלל הפנוי
26. הניגון (א): ניגון של צדיקים ושל רשעים
27. הניגון (ב'): גילוי החסרון
28. הניגון (ג'): הניגון כבורר את הרוח
29. הניגון (ד'): 'יודע נגן'
30. ניגון (ה'): ניגונו של האין-סוף