מוקדש לזכרו של מורנו הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל

  • רבני ותלמידי הישיבה

יצא לאור גליון חדש של כתב העת צהר מ (תשע"ו), המוקדש לזכרו של מורנו ורבנו, הרב ליכטנשטיין זצ"ל, ובו חמישה מאמרים על משנתו.

 

ניתן לצפות בגליון כולו בקישור הבא:   צהר מ', תשע''ו  

 

רשימת המאמרים

1.       הרב שמואל דוד, "תשובות בעל פה של הרב אהרן ליכטנשטיין"

2.       הרב יאיר קאהן,  " 'זאת תורת האשם': על תיקון המעשים ותיקון האדם במשנתו של הרב ליכטנשטיין"

3.       הרב פרופ' רון ש' קליינמן, "שיטת לימוד הגמרא ושיעורי 'מתודיקה תלמודית' של הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל"

4.       הרב אליקים קרומביין, "על המומר והגר: קדושת ישראל בעקבות תפיסתו של מו"ר הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל"

5.       הרב שמואל רוזנבלום, "ה'אמת המורחבת' והשפעתה על שיטת הרב אהרן ליכטנשטיין"