מחלוקת הרב קוק והחזון איש בשמיטה

  • הרב מיכאל אדרעי

download