מחלוקת סומכוס וחכמים בממון המוטל בספק

  • הרב יעקב מדן

download