מלחמות מצווה: ז' עממים ועמלק

  • הרב עזרא ביק

download