מלחמת ישראל ופלשתים באפק ותוצאותיה הנוראיות

  • הרב יעקב מדן

download