מעט מן האור (6)

  • הרב אלעד גוטמן
בית המדרש הוירטואלי

 

עבודת ה'

שיעור עשרים ושמונה - מעט מן האור (6)

לאחר ששללנו בפעמים הקודמות את היכולת האובייקטיבית שלנו לדון את חברנו, ולאחר שהעלנו את התובנה שראיית מום באחר מושפעת מעולם המושגים שלנו – ניגע הפעם בשאלת ההשפעה עלי. במילים אחרות, מה זה אומר עלי כאשר אני רואה מום בחברי?

מהרב יצחק מנדלבאום למדתי על המושג "דורך עליך", שהוא בעיני מושג מפתח בכל התחום של למוד זכות. כלומר, ישנם דברים שאדם רגיש אליהם במיוחד, וכאשר הוא פוגש בהם הם מציקים לו באופן חריג מהרגיל. ניתן כמה דוגמאות מעולמות שונים כדי שהדברים יובנו.

כשהייתי נער הזדמן לנו להיפגש לא מעט עם נוער חילוני במפגשי גישור. כאשר בני הנוער מן הצד השני של המתרס העלו שאלות או טענו טענות, אינני זוכר אף לא פעם אחת שטענות אלו הוציאו אותי משלוותי. ברם, כאשר אחד מחברי טען טענות שבעיני נראו לא נכונות או לא מדויקות, היה לי קשה מאוד לשבת בשקט, "איזה שטויות הוא מדבר", חשבתי ביני לביני, "למה הוא לא מסוגל לסתום ת'פה שלו?". בפרספקטיבה שיש לי היום אני יכול לומר כמעט בוודאות שלא היה מדובר בהבדלים כל כך משמעותיים עבור הצד החילוני שבמפגש. למעשה, ברור לי שטענות הצד החילוני היו לעיתים קרובות מקוממות בהרבה מטיעון זה או אחר של חברי. לאור זאת, מדוע דווקא אז כעסתי? מדוע דווקא כשחברים שלי מדברים וטועים בנקודה מזערית לא יכולתי לשבת בשלווה ולהקשיב?!

נראה לי שהמונח "דורך עלי" יכול לבוא לעזרתנו. כשחבר לדעה מדבר הוא בעצם מייצג אותי, ולכן זה מעצבן אותי - הוא "דורך עלי". הדברים נכונים לגבי חברים לדעה, אך בצורה הרבה יותר חריפה לגבי בני המשפחה שלי: אשתי, האחים שלי, ההורים שלי, הילדים שלי. לגבי כל האנשים הללו אינני יכול להישאר שווה נפש משום שבמובן מסוים הם מייצגים אותי. משום כך, אני הרבה יותר בקורתי כלפיהם, הרבה פחות מסוגל לדון אותם לכף זכות.

הדברים נכונים במינונים שונים לגבי כל אדם שאני בוחר לשים לב למגרעותיו – יש משהו שמזכיר לי את עצמי, שאלמלא כן לא הייתי שם לב לחסרונו. אפילו אם הייתי שם לב לחסרונות, אם לא היה את הדבר אצלי לא הייתי נרעש בגלל החיסרון.

הטענה שהעלנו היום דורשת בירור משום שלא תמיד כל כך קל לזהות במה החיסרון של חברי "דורך עלי". בכל זאת, דומני, שברגע שמגלים את הנקודה אפשר ל"השתחרר" מהאנרגיה השליליות שמתלוות לראיית החיסרון בחבר.

ר' אלעד גוטמן