מפגש ושיח עם הרבנית מרים עמיטל | תמוז תשע"ח

  • רבני ותלמידי הישיבה
​לקראת שבת שיעורית בתמוז תשע"ח, נפגשו תלמידי שיעור ב לשיחה עם הרבנית מרים עמיטל שסיפרה להם זכרונות מסבה וסבתה, הרב איסר זלמן ובילה הינדה מלצר, מאביה הרב צבי יהודה מלצר, מחייה עם הרב יהודה עמיטל זצ"ל ועבודתה כמורה.
את השיחה היא חתמה בסיפור הבא:
 
״כשרק הגענו לאלון שבות, באחת האסיפות של המזרחי באלון הבודד, בעלי השקיף על הגבעות הריקות ואמר שכאן יהיה יישוב פורח וישיבה הומת אדם. אחד העסקנים של המזרחי הקניט אותו, ׳תגיד לי רב יהודה, אתה בעצמך באמת מאמין במה שאתה אומר?׳ הוא ענה שכן, ואתם יכולים לראות מסביב מי צדק."
 
מוזמנים לצפות בשיחה עם הרבנית מרים עמיטל.