נושאים שונים ופחות מוכרים ביורה דעה 05, איסור השחתת הזקן

  • הרב אביהוד שורץ

download