נושאים שונים ופחות מוכרים ביורה דעה 13, מהלכות כתיבת סת"ם

  • הרב אביהוד שורץ

download