נישאת לעד כאשר היא טוענת ברי לי

  • הרב ברוך גיגי

download