נשים בעולם התורה - יום עיון לזכרו של הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל

  • רבני ותלמידי הישיבה

יום עיון בנושא 'נשים בעולם התורה' התקיים בישיבת הר עציון לזכרו של מורנו הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל. בשלושת המושבים, שבהם נטלו חלק מגוון רחב של רבניות ומלמדות תורה, נידונו שאלות על מיקומם של נשים במרחב הדתי-הציבורי, אופיו של לימוד התורה לנשים ומעמדן של נשים כמנהיגות רוחניות. 

מעבר לדיונים כשלעצמם, דומה שעיקר חשיבותו של יום העיון היה בעצם התכנסותם של מאות גברים ונשים, לשמוע דברים מפי מלמדי תורה ומלמדות תורה כאחד. שילובן של תלמידות חכמים בשיח בנושאים אלו הוא משמעותי ומרחיב דעת. דומה, שקיומו של דיון מפרה כזה הוא חלק בלתי-נפרד מחזונו של מורנו, שרחש כבוד ורגישות לנשים בכלל ולעולמן הרוחני בפרט, ושתרם באופן משמעותי להעשרת עולם זה ופיתוחו. "אין לי ספק", אמר הרב אמנון בזק, "שהרב, בישיבה של מעלה, יכול היה לחוש נחת רוח מהדברים החשובים שנאמרו (בין השאר על ידי אשתו ובנותיו), ומהדיון שעסק בדברים שעליהם הוא אמר פעם: "במרוצת הזמן יצטרכו למצוא את הדרך איך לשלב ולגשר בין ההלכה לבין השאיפות התורניות של הנשים והתרומה שהן יכולות לתרום. השילוב שלהן יעשיר אותן ויעשיר את הקהילה".

קבצי אודיו של שיעורים אלה נמצאים באתר קש"ת.