סידור חלות לחם הפנים

  • הרב אברהם סתיו
בית המדרש הוירטואלי

 

דף יוםיומי

מנחות צח – סידור חלות לחם הפנים

התורה פירשה את מספר החלות שבלחם הפנים ואת דרך סידורן בפרשת אמור (ויקרא כד, ה-ו):

"וְלָקַחְתָּ סֹלֶת וְאָפִיתָ אֹתָהּ שְׁתֵּים עֶשְׂרֵה חַלּוֹת שְׁנֵי עֶשְׂרֹנִים יִהְיֶה הַחַלָּה הָאֶחָת.
וְשַׂמְתָּ אוֹתָם שְׁתַּיִם מַעֲרָכוֹת שֵׁשׁ הַמַּעֲרָכֶת עַל הַשֻּׁלְחָן הַטָּהֹר לִפְנֵי ה'."

בדברי התורה מופיעים שלושה נתונים: א. סך כל החלות הוא 12. ב. החלות מתחלקות לשתי מערכות. ג. בכל מערכת ניתנות שש חלות. לכאורה ניתן היה להשמיט את אחד משלושת הנתונים הללו, והיינו יכולים לגלות אותו בעצמנו תוך חישוב פשוט של משוואה עם נעלם אחד. (למשל, אם ידוע שיש 12 חלות שמתחלקות לשתי מערכות ממילא ברור שבכל מערכת יש שש חלות)

הברייתא המובאת בגמרא (צח.) מנסה להסביר מדוע יש צורך בכל שלושת הנתונים:

"תנו רבנן: אילו נאמר "ולקחת סלת ואפית אותה שתים עשרה חלות ושמת אותם שתים מערכות" ולא נאמר שש, הייתי אומר: אחת של ארבע ואחת של שמונה, לכך נאמר שש;
ואילו נאמר "שתים מערכות שש המערכת" ולא נאמר שתים עשרה, הייתי אומר: שלש של שש שש, לכך נאמר שתים עשרה;
ואילו נאמר שתים עשרה חלות ומערכות ולא נאמר שתים ושש, הייתי אומר: שלשה של ארבע ארבע, לכך נאמר שתים ושש, הא עד שלא יאמרו ג' מקראות הללו לא למדנו."

החלק הראשון של הברייתא פשוט וברור- אם היינו יודעים שיש 12 חלות ושתי מערכות עדיין לא היינו יודעים שהמערכות צריכות להיות שוות במספר החלות שבהן, ולכן צריך היה לפרט שבכל מערכת יש שש חלות. לעומת זאת החלק השלישי של הברייתא קשה מאוד להבנה, ולא נדון בו כאן, והרוצה להרחיב בכך יעיין בדברי בעל ה'חק נתן' על אתר.

החלק השני של הברייתא מתמודד עם האפשרות לכתוב שיש שתי מערכות שבכל אחת מהן שש חלות בלי לכתוב שיש שתים עשרה חלות בסך הכול. תשובת הברייתא לאפשרות זו היא שהיינו אומרים שיש שלוש מערכות של שש חלות כל אחת. תשובה זו קשה להבנה, שהרי כתוב בפירוש שישנן שתי מערכות, ואם כן מדוע נחשוב שתהיינה שלוש מערכות?

רש"י מתקשה להתמודד עם שאלה זו, ובפירושו האחרון הוא מציע להבין שהיינו אומרים שאם רוצים מותר להוסיף מערכת שלישית, ושתי מערכות הן רק כמות מינימאלית.

לאור דברי רש"י יש לשאול: מה חידשה התורה בכך שכתבה גם שיש שתים עשרה חלות בסך הכול? שהרי כמו שחשבנו לומר שמותר להוסיף מערכה שלישית על השתיים הכתובות בתורה, כך ניתן לומר שמותר להוסיף חלות אחרות על השתים עשרה שנכתבו!

משום כך נראה ששני הפסוקים המפרטים את דיני חלות לחם הפנים מכילים למעשה שני דינים שונים:

א. הפסוק הראשון, שבו נאמר שיש שתים עשרה חלות, הינו דין בשלב האפייה- "ואפית אותה שתים עשרה חלות".

ב. הפסוק השני, שבו הוזכרו מספר המערכות החלות שבכל מערכת, הינו דין בסידור החלות- "ושמת אותם שתים מערכות שש המערכת".

ממילא, כוונת הגמרא לומר שלולא הפסוק הראשון היינו יודעים רק את אופן הסידור של החלות- שתי מערכות של שש חלות. ממילא היה מקום להבין שאין הגבלה למספר החלות ובלבד שסידורן יכלול שתי מערכות כאלו, וניתן היה להוסיף חלות נוספות במערכות אחרות. אמנם מכיוון שנאמר גם הפסוק הראשון אשר מגביל את דין אפיית החלות לשתים עשרה בלבד שוב אי אפשר להוסיף חלות אחרות.

הרב אברהם סתיו