סיר לבישול איטי

  • הרב אביעד ברטוב

סיר לבישול איטי

בשנים האחרונות, הופכים הסירים החשמליים לבישול איטי ליותר ויותר נפוצים. סירים אלו מורכבים משני חלקים: החלק החיצוני שלהם הוא סיר מתכת שבתוכו מותקנים גופי חימום, ובתוך סיר זה מוכנסת קדרה קטנה יותר מחרס, שבתוכה מונח התבשיל. שתי הקדרות מכוסות במכסה העשוי מזכוכית. בבתים רבים מניחים בערב שבת את החמין בתוך הסיר, החמין מתבשל בתוכו באיטיות עד הבוקר, וקודם סעודת השבת ניתן להוציא את הקדרה הפנימית עם הצ'ולנט ולהגישה לשולחן.

האם מותר להשתמש בשבת בסירים מסוג זה? בשאלה זו נחלקו גדולי אמריקה וגדולי ארץ ישראל: הגאון רבי משה פיינשטיין התיר את השימוש בסיר, ואילו הגרש"ז אוירבך אסר להשתמש בו בשבת. הבעיה המרכזית בשימוש בסיר לבישול איטי בשבת היא בעיית ההטמנה: הקדרה הפנימית, שבתוכה התבשיל, מכוסה כולה בסיר החיצוני, המכיל את גופי החימום. לכן, לטענת הגרש"ז אוירבך, היא נחשבת למוטמנת בדבר המוסיף הבל, ואסור להניח בתוכה תבשיל אפילו מערב שבת.

האמנם סיר לבישול איטי נחשב להטמנה? היו שטענו שאין הדבר כן, כיוון שהטמנה נועדה לשמור על חום התבשיל, ואילו הסיר נועד לבשל את התבשיל תוך כדי השבת. לטענתם, כיוון שהסיר מבשל את הצ'ולנט, יש להתייחס אליו כאל סוג של פלטת בישול (למרות שהקדרה הפנימית מצויה כולה בתוכו!), ולכן השימוש בו בשבת נחשב לשהייה (המותרת) ולא להטמנה (האסורה). ואכן, רעיון דומה מופיע בדברי הרא"ש, המספר על הטמנה שנועדה לבישול ולא לשמירת חום, ופוסק שיש להתייחס אליה כאל שהייה, ולא כאל הטמנה. אמנם, המעיין בדברי הרא"ש יגלה שהוא עוסק בבישול המורכב משני שלבים: תחילה היו מבשלים את הקדרה על גחלים, ולעת ערב כיסו אותה באפר חם. לעומת זאת, הבישול בסיר לבישול איטי מורכב משלב אחד בלבד - בישול הקדרה בתוך הסיר, ואין הפרדה בין שני שלבים שונים. לכן, ייתכן שהיתרו של הרא"ש נובע מכך שההטמנה נחשבת להמשך של השהייה הראשונה, מה שאי אפשר לומר על הבישול בסיר לבישול איטי.

טיעון נוסף של מתירי הבישול בסיר כזה בשבת הוא שההטמנה בו אינה הטמנה מלאה, אלא 'הטמנה במקצת', כיוון שגופי החימום אינם מכסים את הקדרה מלמעלה. ואכן, הרמ"א (רנ"ג, א) פסק שמותר להטמין קדרה בגחלים אם מותירים אותה מגולה מלמעלה. אמנם, האחרונים הסתפקו בהבנת היתרו של הרמ"א: האם כוונתו לקדרה המכוסה כולה בגחלים ורק חלקה העליון מגולה, או שמא הוא מתכוון לקדרה שרק מונחת על גחלים, אך הגחלים אינם מקיפים אותה מכל צדדיה. לספק זה נפקא-מינה חשובה לדיוננו: יש סירים שגופי החימום שבהם מקיפים את כל הקדרה, ויש שגופי החימום שבהם נמצאים רק בצדדים או רק בתחתית. כאמור, השימוש בסירים מהסוג הראשון נתון במחלוקת בין האחרונים, ואילו השימוש בסירים מהסוג השני הותר לכל הדעות.

עצה טובה למי שיש לו סיר איטי ורוצה להשתמש בו בשבת: ניתן להניח על תחתית הסיר החיצוני מעט חצץ או מרצפת קרמיקה, כך שהקדרה הפנימית תבלוט מעט מעל הסיר החיצוני. באופן כזה ההטמנה ודאי נחשבת להטמנה במקצת, שהרי מעט מהקדרה הפנימית מגולה, ולכן מותר להותיר את הצ'ולנט בתוך הסיר באופן כזה מערב שבת.