ספר תורה נגלל לאמצעיתו ושברי לחות מוכנים בארון

  • הרב משה ליכטנשטיין

download