דילוג לתוכן העיקרי

אגדות ועוגיות (שמע)

בשיעורים אלו דן הרב משה ליכטנשטיין באגדתות של המסכת הנלמדת בישיבה. באמצעות קריאה רגישה וניתוח ספרותי מזוקקים רעיונות על נושאים מהמסכת בפרט ועל עולם המחשבה בכלל.