עדי מסירה וחתימה בשטר קידושין

  • הרב יעקב מדן

download