על המומר והגר קדושת ישראל בעקבות תפיסתו של מו"ר הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל

  • הרב אליקים קרומביין

המאמר הופיע בגליון צהר מ' תשע"ו