על מלחמת יום הכיפורים

  • הרב יעקב פישר

שיחה שהועברה בליל יום הזיכרון תשע"ז על מלחמת יום הכיפורים, מפי הרב יעקב פישר, בוגר מחזור ג'. 

ואעבור עליך ואראך מתבוססת בדמייך - בגלל המלחמה ההיא - ואומר לך: בדמייך חיי, ואומר לך: בדמעייך חיי! 


download
16/04/18