ענייני שבת - שתיית יין הקידוש וענייני הבדלה

  • הרב בנימין תבורי

download