עצה הוגנת לו - מראי מקומות לשיעורו של הרב משה ליכטנשטיין - ימי עיון חנוכה תשעח

  • הרב משה ליכטנשטיין
"עצה הוגנת לו" – שיקולים הלכתיים וערכיים בפרסום ויח"צנות
דף מקורות זה מלווים את השיעור שהעביר הרב בימי עיון חנוכה (רבבה) בשנת תשע"ח בנושא "תורה ומדיה".
לוידיאו של השיעור