פיקוח נפש ופדיון שבויים במחלוקת רע ובן פטורא

  • הרב דניאל וולף

download