פיקוח נפש ופדיון שבויים במחלוקת רע ובן פטורא

  • הרב דני וולף

download