דילוג לתוכן העיקרי

שיעורים בהלכות יורה דעה (שמע)

האם על האדם להסתכן כדי להציל את חברו, ואיך 'פועל' עקרון ספק ספיקא? הרב דניאל וולף סוקר יסודות בתחום יורה דעה.