פירוט סוגי תושבע חלק ב

  • הרב יעקב מדן

download