פרשית ויגש שנת תשס''ד

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)

****************************************

פרשנות בפרשת השבוע

שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

**************

 

פרשת ויגש

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/vayig1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/vayig2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/vayig3.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/vayig4.gif

 

 

א. מדרשי תורה.

פרק מו' פסוק ג':

 

 

שאלות

 

1.   לכאורה מה הקושי?

2.   ממה בדיוק פחד יעקב ולמה?

3.   איך הגירות החלה מיצחק ואיך זה מסתדר עם החשבון?

4.   בעצם מה ביקש יעקב לאור זה?

5.   מה הציטוט מן הגמרא בשבת פ'ט בא ללמדנו?

6.   במה מתבטאת העובדה ש"השכינה עמהם"?

 

ב. קדושת לוי.

פרק מו' פסוק ד':

 

שאלות

 

1.   התוכל להסביר את משל התלמיד?

2.   מה אם כן הרעיון בקשר לכך עם א"י וחו"ל?

3.   ממה לפי זה חשש יעקב ומה הובטח לו?

4.   "כביכול יש עליות לשכינה" התוכל לפרש זאת?

5.   בקטע השני מסביר פרשננו את אופן עבודת ה', התוכל לבארו?

 

ג   הכתב והקבלה.

פרק מו' פסוק ד':

 

שאלות

 

1.   בקטע הראשון מסביר פרשננו את "העליה" התוכל להסבירו?

2.   התוכל להסביר את הקושי או הקשיים בקטע: "ויוסף ישית ידו על עיניך"?

3.   פרשננו קובע כי זו מליצה, איך הוא מפרש זאת?

4.   מה הם אותם "שעשועי נפש" שעשו ליעקב את החיים הטובים?

5.   "ימים של צער אינם ימים של חיים: אם כן כמה ימים ח' יעקב?

 

ד.   רש"ר הירש.

פרק מו' פסוקים ה'-ח':

 

שאלות

 

1.   פרשננו לומד הן משינויי השמות והן מן השימוש במלה "ויקם" על מצב הרוח, איך?

2.   איך ניתן להסביר שיעקב אכן ידע והתכונן לגלות המצפה לו לעומתו בני ביתו לא חשו בכך והיו בשמחה?

3.   מנין לומד פרשננו שכולם היו ביחד לצדו של יעקב?

4.   פרשננו נותן טעם לספיר יעקב יחד עם בניו, מהו?

 

ה.   המשתדל.

פרק מו' פסוק ח':

 

שאלות

 

1.   פרשננו עושה סדר במושגים בני ישראל, בית יעקב, הנפש הבאה ליעקב, התוכל להסביר?

2.   פרשננו מסביר גם את השינויים במספרים 32, 33, 66, 67, 70 איך הוא עושה זאת?

3   מה בדיוק קרה עם "הכנענית", מתי היא נספרה ומתי לא?

 

ו.   משך חכמה עם פירוש הרב י.קופרמן.

פרק מו' פסוק יט':

 

שאלות

 

1.   מה משונה או מיוחד מצא פרשננו הטעון הסבר?

2.   בעצם הסברו הוא פשטות הכתובים, למה צריך להדגיש זאת?

3.   "בשבילו חרד כל החרדה הזאת" מי ולמה?

 

ז.   תורת משה – האלשיך.

פרק מו' פסוקים כח'-כט':

 

שאלות

 

1.   על איזה קשיים עונה פרשננו בפירושו לפסוק כח'?

2.   בעצם מה בדיוק עשה יוסף לפי זה?

3.   במה כאן "אהבה מקלקלת השורה"?

4.   התוכל להביא דוגמה נוספת מן המקרא לביצוע כלל זה?

5.   על מה ולמה בכה יוסף יותר על צוארי אביו מאשר על צוארי בנימין?

 

 

כל הזכויות שמורות   2003   לישיבת הר עציון.

************************************

כדי להירשם:

ניתן למצוא "טופס אוטומטי להרשמה" באתר שלנו:

http://www.vbm-torah.org/hebsub.htm

 

דרך דואר אלקטרוני, אפשר לשלוח בקשה לכתובת

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל את רשימת השיעורים יש לשלוח בקשה לכתובת:

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-ABOUT COURSES

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]