פרשת אחרי מות שנת תשנ"ט

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון בית מדרש האלקטרוני (ב.מ.א.)

************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

*****************

 

פרשת אחרי מות - קדושים

 

רמב"ן, פרק י"ח, פסוק ב:

 

שאלות:

 

1.   איזה בעיות לשון מעורר פרשננו בתחילת הקטע ומה הן תשובותיו?

 

2.   מה המיוחד כאן "לא יתחדו בה הכהנים" ולמה חשוב להדגיש זאת?

 

3.   איזה קושי מתרץ פרשננו ע"י איזכור השימוש במסוה?

 

4.  במה הציטוטים לכן מסייעים לו?

 

5.   למה הזכיר לחוד מעשה מצרים ומעשה כנען?

 

6.   מהי דעת רבותינו בעניין ומה זה משנה?

 

7.   התוכל להסביר את "והבשר כנוי" ולהסתייע בציטוטיו?

 

 

הרמב"ם, מורה נבוכים ג', ל"ז על פרק י"ח, פסוק ג:

 

שאלות:

 

1.   מהו הקושי לדעתו עליו הוא מנסה להשיב?

 

2.   איך ולמה זה קשור בעבודה זרה דווקא?

 

3.   האם, לדעתו, יש משמעות באיזכור מצרים והכנענים דווקא?

 

 

רבי יוסף בכור שור, פרק י"ח, פסוק ג, ה:

 

שאלות:

 

1.   מהו הקושי שלו בקטע הראשון ומהו נימוקו בפירוש דבריו?

 

2.   למה, בכל זאת, הזכיר אומות אלה אם אין הבדל בכך?

 

3.   מהו הקושי שלו בפסוק ה?

 

4.   מהי תשובתו לקושי זה?

 

 

אור החיים, פרק י"ח, פסוק ה:

 

שאלות:

 

1.   על איזה שינוי בפסוקים מעיר פרשננו?

 

2.   התוכל להסביר את המושגים של "עבודה מיראה" או "עבודה מאהבה" ואיך פרשננו מסביר את היכולת להגיע לכך?

 

3.   מהי "בחינת הדין"?

 

4.   מה התכונות שפרשננו מונה כאן כדי להגיע לדרגת "עבודה מאהבה"?

 

5.   פרשננו קובע כי "העושה מאהבה" דווקא זוכה ונהנה מכך גם בעולמנו הגשמי - איך זה ייתכן?

 

6.   מה הן הוכחותיו מן הפסוקים לדעתו זו?

 

7.   איך הוא מתמודד עם הנאמר "שכר מצוות בהאי עלמא ליכא" ומה הסברו לאימרה זו?

 

8.   מה "הנאלם המושכל הנצחי"?

 

 

רש"ר הירש, פרק י"ח, פסוק ה: אשר יעשה אותם האדם וחי בהם:

 

שאלות:

 

1.   לכאורה מה הקושי?

 

2.   פרשננו מצביע על הבדל בין שימוש במילה "האדם" לעומת "אדם" - מהו ההבדל הניתן ללמוד מכך?

 

3.   פרשננו מצטט מאמר מתורת כהנים; מהי כוונתו הכללית של מאמר זה ואיך פרשננו משתמש בו כאן?

 

4.   מה המשותף לחיים, תורה, קירבת ה', רננה וטיבה ומה הלקח המופק מכך?

 

5.   אל מה מסוגלת התורה להביא את מקיימיה?

 

6.   מה מטרת החוקים והמשפטים ביחס לאדם?

 

7.   היכן עומד היהודי ביחס לכלל האנושות בעניין זה?

 

8.   מהו, אם כן, פירושו הכוללני להסביר את המושג "וחי בהם"?

 

 

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/parsha-m.htm

 

 

****************************

כדי להרשם יש לשלוח בקשה לכתובת

   [email protected]

עם התוכן:

  GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE.

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל רשימת השיעורים, יש לשלוח בקשה לכתובת:

  [email protected]

 עם התוכן:

   GET YHE-ABOUT COURSES.

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

*******************************

כל הזכויות שמורות   1999   ישיבת הר עציון