פרשת בא שנת תשנ"ט

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון בית מדרש האלקטרוני (ב.מ.א.)

************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

*****************

פרשת בא

 

 

מדרשי תורה להקדוש ר' אנשלמה האשתורקי הי"ד, פרק י"א, פסוק ג:

 

שאלות:

 

1.   מהי השאלה עליה מנסה פרשננו לענות בקטע הראשון?

 

2.   התוכל להסביר תשובתו?

 

3.   בקטע השני משתמש פרשננו בידע מתוך נסיון אישי; במה בדיוק הבחין פרשננו והאם זה תואם את המציאות?

 

4.   מהי הוכחתו מן הפסוק המצוטט?

 

 

משך חכמה עם פירוש הרב י. קופרמן, פרק י"ג, פסוק יג:

 

שאלות:

 

1.   מה המיוחד בפסוק המאפשר לפרשננו לבנות את פירושו?

 

2.   פרשננו קובע כאן כי בתקופה הקצרה בין מתן תורה לבין הקמת המשכן נהוגים היו לקיים מצוות.   למה חשוב לו להדגיש זאת?

 

3.   האם יש לכך השלכה מעבר לדין זה או אחר?

 

4.   איך פרשננו מסביר את העניין למעשה ע"י הסתמכות על מקורות המשנה?

 

 

ספורנו עם פירוש הרב י. קופרמן, פרק י"ב, פסוקים כו-כז:

 

שאלות:

 

1.   התוכל למנות ולהסביר את שלושת "השאלות" שפרשננו מציין כהבדל שעבורו יש לשאול את השאלה בפסוק?

 

2.   איזה סוג שאלות אלה - טכניות-ארגוניות או אף רעיוניות?

 

3.   מהי תשובתו לשאלה הראשונה?

 

4.   התוכל להסביר למה בקרבנות "הלילה הולך אחר היום" ומה זה שייך לכאן?

 

5.   מהי תשובתו לשאלה השנייה?

 

6.   איך זה מתקשר לתשובתו לשאלה השלישית ובעצם במה כל זה מהווה יחידה אחת?

 

 

אור חיים, פרק י"ג, פסוקים יד-טז:

 

שאלות:

 

1.   מהו הקושי המתעורר לדעת פרשננו בפסוק יד?

 

2.   מהי תשובתו בקטע הראשון?

 

3.   מה יכול להיות הנימוק שאין מקום ליוזמה הסברתית כי אם רק מענה לשאלה ספציפית?

 

4.   מהו פירושו השני בעניין זה ובמה הוא שונה מו הראשון?

 

5.   מהי שאלתו בדבריו בפסוק טז?

 

6.   שתי הידיים מסמלות מידות שונות; התוכל להסביר?

 

7.   איך ייתכן שדווקא היד הכהה מסמלת חוזק?

 

 

כלי יקר, פרק י"ג, פסוק טז:

 

שאלות:

 

1.   מהו הקושי בפסוק ואיזה סוג קושי זה?

 

2.   מהי תשובת רז"ל ועל מה היא מתבססת?

 

3.   פרשננו מכניס כאן רעיון משלו - מהו?

 

4.   מהו טעם "עינוי מצרים" לדעתו ואיך זה ייתכן?

 

5.   פרשננו מסביר תופעה ביולוגית ומכניס בה רעיון - התוכל להסביר?

 

6.   למה "לא בחכמה שאל"?

 

7.   התוכל להסביר איך פרשננו מבהיר את עניין הנחת תפילין ביד שמאל?

 

8.   למה תפילין של ראש יש להניח בין העיניין דווקא?

 

9.   למה יש לצרף לעניין תפילין את המוח ואת הלב?

 

10.   מהי מטרת כל הדברים הללו - לבסוף?

 

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/parsha-m.htm

 

 

****************************

כדי להרשם יש לשלוח בקשה לכתובת

   [email protected]

עם התוכן:

  GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE.

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל רשימת השיעורים, יש לשלוח בקשה לכתובת:

  [email protected]

 עם התוכן:

   GET YHE-ABOUT COURSES.

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

*******************************

כל הזכויות שמורות   1999   ישיבת הר עציון