פרשת בא שנת תשס''א

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)

****************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

**************

 

פרשת בא

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/bo1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/bo2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/bo3.gif

 

א. ספורנו עם פירוש הרב י.קופרמן.

פרק יא' פסוק ב':

 

שאלות

 

1.   מהי השאלה הנשאלת כאן שהיא בעצם בעקבות שאלת רש"י על אתר?

2.   ממה חששו בני ישראל לפי זה והאם זה התממש.

3.   מה התשובה לכל זה?

4.   איך שמתוך הצרה שנכנסו אליה בעצמם תתכן הישועה ולמה?

5.   איך מתפרש ע"י כך השימוש במלה: "נא"?

 

ב.   תוספת ברכה.

פרק יא' פסוק ב':

 

שאלות

 

1.   פרשננו בדבריו כאן מנסה להסביר את דרכי פירושי חז"ל על פי כללים שנקבעו על ידם, מה הבעיה כאן?

2.   כמה אפשרויות לפירוש המלה "נא" מביא פרשננו ולמה זה חשוב לו?

3.   התוכל להביא דוגמא ממלה אחרת שאף היא ניתנת לפירוש בכמה אופנים?

4.   לבסוף מהי תשובתו העקרונית?

5.   אחרי כל זה איך מתפרשת המלה "נא" כאן ולמה?

 

ג. משך חכמה.

פרק יא' פסוק ג':

 

שאלות

 

1.   מה הקושי האפשרי?

2.   פרשננו רוצה ללמוד מכך על התיחסות בני אדם בכלל, מהי דעתו?

3.   במה היתה גדולתו של משה?

4.   למה על אף זאת לא האמינו לו?

 

ד. העמק דבר.

פרק יא פסוק ג':

 

שאלות

 

1.   גם פרשננו מנסה להשיב על ענין אזכרת גדולתו של משה, מהי דעתו?

2.   איך ולמה "נתגדל כבודו בעיניהם"?

3.   מה ההבדל בין עבדי פרעה ובין העם ביחס להערכתם את משה ולמה זה חשוב?

 

ה. תוספת ברכה.

פרק יא' פסוק ג':

 

שאלות

 

1.   פרשננו מנסה למצוא סיבה לסמיכות הפסוקים, לכאורה מה הבעיה?

2.   הוא מדגיש כי היתה זו "...מתנת אלוקים" למה חשוב לו להדגיש זאת?

3.   במה כבודו של משה הוסיף על כך?

4.   מה ההבדל בין כאן למגילת אסתר לדעתו?

 

ו. מדרשי תורה להקדוש ר' אנשלמה האשתורקי הי"ד.

פרק יא' פסוק ג':

 

שאלות

 

1.   מהו הקושי האפשרי לדעתו?

2.   שתי סיבות מונה פרשננו לכך שמשה רבינו לא יהיה מקובל על המצרים, מה הן ומה ההבדל ביניהן?

3.   פעמיים משתמש פרשננו כאן במלה: "הפליג", מה בדיוק פירושה?

4.   בסוף דבריו מצטט פרשננו פסוק במשלי, מה כוונתו לומר בכך?

 

ז. רמב"ן.

פרק יא' פסוק ט':

 

שלאות

 

1.   מהו הקושי שפרשננו מוצא בפסוקנו ולמה דוקא כאן?

2.   למה לדעתו היה צריך פרעה וכל מצרים ליירוא את ה' דוקא עכשיו יותר מאשר לפני כן?

3.   מהי הגדרתך למושג "חיזוק הלב" לפי הפירוש כאן?

4.   מהי דעת רש"י ולמה פרשננו אינו מקבלה?

 

 ************************************

כדי להירשם:

 

ניתן למצוא "טופס אוטומטי להרשמה" באתר שלנו:

http://www.vbm-torah.org/hebsub.htm

 

דרך דואר אלקטרוני, אפשר לשלוח בקשה לכתובת

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל את רשימת השיעורים יש לשלוח בקשה לכתובת:

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-ABOUT COURSES

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

*******************************

כל הזכויות שמורות   2000   לישיבת הר עציון.