פרשת בא שנת תשס''ה

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

פרשת בא

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/bo1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/bo2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/bo3.gif

 

 

א. מדרשי תורה להקדוש ר' אנשלמה האשתורקי הי"ד.

פרק י' פסוק א':

 

שאלות

 

1. מה "היה תמה" על מה ולמה פרשננו מעלה כמה אפשרויות, מה הן?

2. לכאורה מה הקושי או ההבדל ביניהן?

3. מה הראיה מן הפסוק המצוטט מתהילים ואיך על פיו מתפרש עניננו?

 

ב. קדושת לוי.

פרק י' פסוק ב':

 

שאלות

 

1. שתי שאלות שונות שואל פרשננו בתחילת דבריו, מה הן?

2. פרשננו קובע הבדל יסודי בין האומות לישראל בעצם יכולת התפיסה שלהם, מהו ההבדל ואיך הוא מתבטא כאן?

3. מה ענין "גוי ששבת…" לכאן ומה זה מוכיח?

4. איך לפי זה מוסבר פסוקנו?

5. למה לפי זה ידעו ישראל דוקא, ומה בדיוק ידעו מכך?

6. מה הרעיון בכל זה.

 

ג. אברבנאל.

פרק י' פסוקים כא'-כג':

 

שאלות

 

1. מהי בדיוק שאלתו הראשונה?

2. איזה קושי מוצא פרשננו כאשר הוא שואל את שאלתו השניה?

3. איך הוא מסביר את התופעה ובכך עונה על שאלתו הראשונה?

4. מהו פירושו למלה: "וימש"?

5. תשובתו לשאלה השניה הינה מפתיעה, מהי בדיוק?

 

ד. כלי יקר.

פרק יא' פסוקים א', ב':

 

שאלות

 

1.   מה קשיים מוצא פרשננו בפסוק א'?

2. במה תשובתו עונה על כל זה?

3. מהי שאלתו בפסוק ב' ואיזו שלה היא זו?

4. מה היה החשש שישראל ינהגו בצורה שונה מן המובטח ואיך הקב"ה "התגבר" על כך?

5. איך כל זה מתקשר לאברהם?

6. "דרך שאלה ורמאות" אל מה יכוון?

7. מהו הסיפור המצוטט מן הגמרא בסנהדרין?

8. איך מסתדר בכך גם פירושו של רש"י?

 

ה. העמק דבר.

פרק יא' פסוקים ו', ז':

 

שאלות

 

1. קרא שוב את פסוק ו', מהי שאלתו של פרשננו כאן?

2. מהי תשובתו לכך?

3. מה הבעיה שלו עם חריצת לשון הכלבים?

4. מה מענהו?

5. פרשננו אומר "ולא תקשה" על מה, מה תשובתו?

6. בקטע האחרון "אשר הפלה ה'…" מסביר פרשננו את רעיון ההבדל הגמור בין ישראל לאומות, התוכל להסבירו?

7. תוך כדי כך הוא גם מסביר את ענין "האמצעיים", מהו ומהו הסברו?

 

 

*

******************************************

* * * * * * * * * *

כל הזכויות שמורות לישיבת הר עציון

ולמר משה מושקוביץ, תשס"ה

******************************************

 

בית המדרש הוירטואלי שליד ישיבת הר עציון

האתר בעברית: http://www.vbm-torah.org/hebweb

האתר באנגלית: http://www.vbm-torah.org

 

משרדי בית המדרש הוירטואלי: 02-9931456 שלוחה 5

דואל: [email protected]