פרשת בהעלותך שנת תש''ס

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון בית מדרש האלקטרוני (ב.מ.א.)

************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

*****************

 

פרשת בהעלותך

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/behaal1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/behaal2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/behaal3.gif

 

א.   אור החיים.

פרק ח פסוק ב:

 

שאלות

 

1.   מהו הקושי לכאורה עליו מנסה פרשננו להשיב?

2.   איך ובמה ועל מה היא העדות?

3.   איך היה מעשה הדלקת המנורה ואיך לומדים מזה את הנאמר כאן?

4.   מהו דקדוק התוספות כאן ולמה פרשננו אינו נזקק לו?

5.   בקטע השני מעלה פרשננו שאלה ונותן לה תשובה, מהי שאלתו ותשובתו?

6.   איך נרמזת הגלות והגאולה העתידה במעשה הדלקת המנורה?

 

ב. חזקוני.

פרק ח' פסוק ד':

 

שאלות.

 

1.   מהו הקושי עליו בונים פרשנים שונים את אמירתם לפרוש השימוש במלה: "זה"?

2.   פרשננו קובע שמשה "לא נתקשה בשיעור המטבע" אך בכל זאת תמה - על מה?

3.   מה נתחדש כאן בתיאור מעשה המנורה?

4.   מי לדעתו עשה את המנורה והאם זה מסתדר עם הנאמר בפרשה?

 

ג.   רבינו בחיי.

פרק ח' פסוק כד':

 

שאלות

 

1.   לכאורה מה הקושי בכלל בשימוש במלה: "זאות"?

2.   שלוש תשובות שונות, שפט, דרש, וקבלה, מביא פרשננו, התוכל להסביר?

3.   מהו הקושי בקשר ל"גיל הגיוס" של הלוויים ומהי שובת פרשננו?

4.   מובא גם דרש חז"ל בנדון, הרעיון בכך?

 

ד.   רש"ר הירש.

פרק י' פסוק י': וביום שמחתכם:

 

שאלות

 

1.   מה הם ימי השמחה ועל מה באה השמחה?

2.   איך אנו מבטאים את "דעת ה'" לדעתו?

3.   "קידוש המעשים ושמחת החיים"מה בדיוק רוצה פרשננו ללמדנו כאן?

4.   מה אנו מבקשים מן הקב"ה?

5.   מה עושות לנו התקיעות בחצוצרות?

6.   מהו "תוכנו של קרבן המועד" לדעתו ומה מועד לפי זה?

 

ה.   תועליות להרלב"ג.

פרק י' פסוק כט':

 

שאלות

 

1.   מה הכלל אותו רוצה פרשננו ללמוד מכאן?

2.   מה לא הספיק למשה ולמה?

3.   מה ביקש משה ולמה יתרו לא נענה לו?

4.   מה בדיוק הבטיח משה ליתרו כאן?

 

ו.   הכתב והקבלה.

פרק י' פסוק לב':

 

שאלות

 

1.   מהי דעת המפרשים ולמה אין דעת פרשננו נוחה מכך?

2.   מה לדעתו אומר משה - בדיוק - ליתרו כאן כגורם משכנע להשארותו עם בני ישראל?

3.   איך פרשננו מפרש: "והיית לנו לעיניים" בשתי הפעמים?

4.   האם ומה משה מבטיח ליתרו כאן לדעתו?

5.   פרשננו קובע כי השימוש במלה: "והיה" פעמיים מאשר את פירשו, התוכל להסביר?

 

ז. רש"ר הירש.

פרק י' פסוקים לג', לד':

 

שאלות

 

1.   מהו הקושי שלו בקטע הזה והאם זה אותו קושי של פרשננו הקודם?

2. היכן היה הארון ומה משמעות יש לכך?

3.   מה היה תפקיד הארון כאן, לדעת פרשננו?

4.   מה עשה ענן והאם היתה כאן כפילות?

*******************************

כדי להרשם יש לשלוח בקשה לכתובת

  [email protected]

עם התוכן:

  GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE.

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל רשימת השיעורים, יש לשלוח בקשה לכתובת:

  [email protected]

 עם התוכן:

   GET YHE-ABOUT COURSES.

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

*******************************

כל הזכויות שמורות   1999   ישיבת הר עציון