פרשת בהעלותך שנת תשס''א

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)

****************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

**************

 

פרשת בהעלותך

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/behal1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/behal2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/behal3.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/behal4.gif

 

א. הכתב והקבלה.

פרק יב' ספוק א':

 

שאלות

 

1.   מהו תרגומו של אונקלוס כאן ואיך פרשננו מתייחס לו?

2.   מהי דעת האבן-עזרא?

3.   בהמשך מעלה פרשננו שהיפוך ענין כאן היתה לה סיבה, איך ומה?

4.   פרשננו קובע שרוב המפרשים אינם מקבלים את דעת רש"י, אבן-עזרא ואברבנאל, למה ומהי דעתם?

5.   למה פרשננו אינו מקבל גם דעתם?

6.   מהו הקושי לדעתו בשימוש במלת: אודות?

7.   איך הוא מסביר את המלה הזו ומהי לכן מסקנתו כאן לעניננו?

8.   מה ענין "מלוכתו" של משה במדין?

9.   איך לפי כל זה ניתן להבין את פסוקנו?

 

ב.   חזקוני.

פרק יב'   פסוקים א'-ח':

 

שאלות

 

1.   מהו הקושי בקטע הראשון בפסוק א'?

2.   מהי התשובה לכך?

3.   מהי בעית פרשננו בקטע השני ואיך הוא מנסה לתרץ זאת?

4.   בפירושו: "דבר אחר" הוא הולך הכיוון שונה - מהו?

5.   מה הקושי בפסוק ב' ומה הסברו?

6.   מה חידש פרשננו בדבריו בפסוקים ד', ה', ו'?

7.   שני פירושים שונים נותן פרשננו בבואו, לפרש את המושג "נאמן" מה הם ומה ההבדל העקרוני ביניהם?

8.   מאיזו טעות הוא רוצה להצילנו בדבריו בפסוק ח'?

 

ג.   מדרשי תורה.

פרק יב' פסוק יד':

 

שאלות

 

1.   מהו הקושי בתחילת דבריו?

2.   מהי תשובתו הראשונה לכך?

3.   מהי תשובתו השניה?

4.   במה הוא מרחיב בתשובתו השלישית: ועוד כי זה...

5.   ראיה נוספת לומד פרשננו כאן מהתנהגותו של אהרון, מהי?

7.   התוכל להסביר את שלושת הנימוקים כאן ואת ההבדל ביניהם?

 

ד.   רבינו בחיי.

פרק יב' פסוק ד':

 

שאלות

 

1.   לכאורה מה הקושי המצריך ביאור?

2.   מה פירושו של רש"י כאן ועל איזה שאלה נוספת הוא עונה בכך?

3.   ענין מניעת תשובה הוא דבר חמור, איך ניתן להסבירו, ולהבינו כאן?

 

ה. רש"ר הירש.

פרק יב' פסוקים ו', ז':

 

שאלות

 

1.   איך הוא מסביר "נביאכם" ולמה כך?

2.   איך הוא מסביר כאן את "במראה"?

3.   שתי סיבות להבדל בין משה לשאר הנביאים, מה הם?

4.   איזה תוצאה מעשית יש להבדלים אלה?

5.   איך פרשננו מסביר את השימוש ב:- "עבדי משה"?

6.  פרשננו מסביר ומרחיב את המושג: "נאמן" כאן התוכל להסבירו?

7.   יש לו גישה אל הכל, הוא יודע הכל, וראה הכל, אל מה יכוון פרשננו בדבריו אלה?

 

************************************

כדי להירשם:

 

ניתן למצוא "טופס אוטומטי להרשמה" באתר שלנו:

http://www.vbm-torah.org/hebsub.htm

 

דרך דואר אלקטרוני, אפשר לשלוח בקשה לכתובת

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל את רשימת השיעורים יש לשלוח בקשה לכתובת:

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-ABOUT COURSES

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

*******************************

כל הזכויות שמורות   2001   לישיבת הר עציון.