פרשת בהעלותך שנת תשס''ב

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)

****************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

**************

 

פרשת בהעלותך

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/behal1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/behal2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/behal3.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/behal4.gif

 

א. אור החיים.

פרק ח' פסוק ו':

 

1.   לכאורה מה הקושי המצריך ביאור?

2.   מהי תשובת רש"י לקושי זה?

3.   התוכל להביא דוגמאות נוספות בתורה לצורת פירוש זה?

4.   פרשננו מרחיב את פירוש רש"י מה הוא מוסיף?

5.   מה "העד" שלו כראיה לפירושו?

 

ב.   חזקוני.

פרק ח' פסוק ו':

 

שאלות

 

1.   מהו הקושי שלו עליו הוא מנסה לענות?

2.   פרשננו בונה כאן סדר הגיוני רצוף של הציוויים השונים התוכל לסדרם ולמנותם?

3.   מהי חלוקת העבודה בין הכהנים ללוויים?

4.   מהו הקושי האפשרי בקטע: "מתוך בני ישראל" ומהו פירושו כאן?

 

ג. רבינו בחיי.

פרק ט' פסוק יח':

 

שאלות

 

1.   מהי שאלתו והאם זו שאלה סגנונית בלבד?

2.   מה הן הגדרותיו למושגים נסיעה וחניה ומה מביאו לכך?

3.   התוכל להוכיח זאת גם ממקומות אחרים?

4.   איך מוסברים בכך המושגים של מידות דין ורחמים?

5.   ים סוף, סיני, משכן ומקדש. התוכל להסביר הדרגתיות עולה זו?

6.   מה יהיה "לעתיד לבוא"?

7.   מה הבעיה שלו עם השימוש: "פי הי" ואיך הוא מסביר זאת?

 

ד. צרור המור.

פרק יא' פסוק ג':

 

שאלות

 

1.   איך הוא מסביר את הכינוי: "תבערה"?

2.   איך פעלה כאן "מידה כנגד מידה"?

3.   מה היו היחסים בין בני ישראל לבין הערב רב, מי יזם, מי הסית ומי עשה מה?

4.   מתי ולמה בכו בני ישראל?

5.   איך הוא מפרש את המלה: "כמתאוננים"?

6.   פרשננו ממשיך וקובע כי בני ישראל היו גרועים מן הערב רב, מה מביאו פרשננו ממשיך וקובע כי בני ישראל היו גרועים מן הערב רב, מה מביאו לכך?

7.   מה פירשו: "חינם מן המצוות" ואיך זה שייך לכאן?

8.   מה זה: "ונפשנו יבשה"?

9.   מה היו תכונותיו של המן ולמה מאסו בו?

10.   למה הקב"ה הביאם בנסיון זה?

 

ה.   תועליות להרלב"ג.

פרק יא' פסוק ד':

 

שאלות

 

1.   מה רוצה פרשננו ללמוד כאן?

2.   במי תולה פרשננו את עיקר הקלקול?

3.   מהי דעתו על אכילת בשר לעומת המן?

4.   איך מתפרש הפסוק המצוטט על ידו?

 

ו. מדרשי תורה להקדוש ר' אנשלמה האשתורקי הי"ד.

פרק יא' פסוק ה':

 

שאלות

 

1.   פרשננו מסביר את רש"י - עפ"י חז"ל ונותן לכך נימוק הגיוני - מהו?

2.   למה פרשננו אינו מקבל פירוש זה?

3.   פרשננו מעלה פירוש אכזרי להתנהגות המצרים, נהיתן למצוא לכך בסיס?

4.   איך הוא מסביר את הפסוק המצוטט ממשלי?

5.   לבסוף מצטט פרשננו מאמר בגמרא (קידושין לא'), התוכל לפרש את הנאמר שם ולהתיחס לכך לפי פירושו?

 

ז.   המשתדל.

פרק יא' פסוק ה':

 

שאלות

 

1.   מהי שאלתו של פרשננו בבואו לפרש את פסוקנו?

2.   מהו פירושו בדיוק ואיך הוא מנמקו?

3.   למה - לדעתו - נתנו המצרים לבני ישראל דגים?

 

 

כל הזכויות שמורות   2002   לישיבת הר עציון.

************************************

כדי להירשם:

ניתן למצוא "טופס אוטומטי להרשמה" באתר שלנו:

http://www.vbm-torah.org/hebsub.htm

 

דרך דואר אלקטרוני, אפשר לשלוח בקשה לכתובת

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל את רשימת השיעורים יש לשלוח בקשה לכתובת:

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-ABOUT COURSES

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

*******************************