פרשת בהר שנת תש''ס

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון בית מדרש האלקטרוני (ב.מ.א.)

************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

*****************

 

פרשת בהר

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/behar1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/behar2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/behar3.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/behar4.gif

 

 

א. ספורנו עם פירוש הרב י.קופרמן.

פרק כה' פסוק לח':

 

שאלות

 

1.   מה מביא את פרשננו לבאר כאן את הסיומת המקובלת בהרבה מקומות?

2.   מהי "התכלית המכוון" לדעתו?

3.   למה אחדות רוחנית וחברתית חשובה כל כך ומה היא נותנת?

4.   פרשן פרשננו מרחיב ומסביר בעצם מה ואיך צריך לעשות, התוכל להסביר?

 

ב. ספר החינוך.

פרק כה' פסוק ו':

 

שאלות

 

1.   מהו הקושי העקרוני רעיוני במצוה זו שפרשננו - בין השורות - מחפש לכך תשובה?

2.   מה בדיוק הדין לדעתו?

3.   מה הם התנאים המגבילים שרק לאחר מילויים מותר להחזיק עבד כנעני?

4.   על מה בדיוק אומר פרשננו: "שבעים פנים לכתובים" ולמה הוא משתמש בכך ?

5.   מה ענין זה של שחרור עבד למטרת מנין, התוכל למסביר את המעשה ולנמקו אידיאולוגית?

6.   איך יתכן שבשביל מצוה דרבנן תדחה מצוה דאוריתא?

7.   מהי מטרת האדם הישראלי בעולם?

8.   התוכל לסכם רעיונית את דעתו?

 

ג.   תורת משה-אלשיך.

פרק כה' פסוק מ':

 

שאלות

 

1.   קרא את הפסוקים לט'-מג' כהכנה לאוריה שהפסוקים רוצים להכניסך, מהי רוח הדברים?

2.   פרשננו מתחיל: שמא תאמר... אל תחוש..." מהי בעצם הבעיה הניצבת כאן?

3.   מה הם שלושת הדבירים   הנהוגים אצל שכיר רגיל שאינך רשאי או יכול לעשות במקרה?

4.   מה ההגיון ששכיר יכול להשכיר עצמו לעבודה עבודה הזויה, אך אינך רשאי להעביד בה עבד?

5.   איזה הרחבה ניתנת ע"י חז"ל לנאמר כאן "יעבוד עמך"?

6.   מהו הרעיון הכללי העומד מאחורי כל זה?

 

ד.   מלאכת מחשבת.

פרק כה' פסוק מו':

 

שאלות

 

1.   קרא את הפסוק שנית ומצא האם והיכן יש קושי בהבנתו?

2.   איזה קשיים מוצא פרשננו כאן ואיזה סוג של קשיים אלה?

3.   בעצם מה הן שאלותיו כאן?

4.   פרשננו מפתח כאן מחשבות בכיוון פילוסופי על תכלית החיים, ומה שאחריהם, מה מביאו לכך?

5.   בעצם   מה השקפתו-עצתו לכל זה?

6.   מהו "מנהגו של עולם" ואיך עלינו להתיחס לכך?

7.   איך לפי זה הוא מפרש: "לעולם בהם תעבודו"?

8.   במה ולמה שונה ההתיחסות לבני עמנו?

 

ה.   רבינו בחיי.

פרק כה' פסוק נ':

 

שאלות

 

1.   מה בדיוק הענין כאן ומהו הדין כלפי הגוי?

2.   למה מותר לקחת ריבית מן הגוי אך אסור להטעותו?

3.   איך ומה הראיה מהוראת יעבק לבנין ברדתם מצרימה?

4.   מה המצב בזמן כיבוש הארץ?

5.   התוכל להסביר את המושגים: "חילול השם וקידוש השם" בהתיחסות לדין שלנו?

6.   למה חמור גזל עכו"ם מגזל ישראל?

7.   מה פירוש: "קורא תגר"?

8.   מהי ההוכחה הנפלאה מן התפילה של שלמה המלך ומה הרעיון בכך?

 

ו.   מדרש אריאל.

פרק כה' פסוק נה':

 

שאלות

 

1.   מהו הטעון פירוש בפסוק עליו בונה פרשננו את דבריו?

2.   מהו פירושו לנאמר: לא תעשו לכם אלילים?

3.   איך זה קשור לשחרור עבדים דוקא?

4.   מה הרעיון בכל זה?

 

*******************************

כדי להרשם יש לשלוח בקשה לכתובת

    [email protected]

עם התוכן:

  GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE.

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל רשימת השיעורים, יש לשלוח בקשה לכתובת:

  [email protected]

 עם התוכן:

   GET YHE-ABOUT COURSES.

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

*******************************

כל הזכויות שמורות   1999   ישיבת הר עציון