פרשת במדבר שנת תשנ"ט

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון בית מדרש האלקטרוני (ב.מ.א.)

************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

*****************

פרשת במדבר

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/parsha-m.htm

 

א. ספורנו.

הקדמה לספר במדבר:

 

אשלות:

 

1.   למה בכלל צריך להסביר את תוכן הספר הזה מה מיודח בו?

2.   פרשננו מנסה להסביר מה היה קורה לולא חטא המרגלים, התוכל להסביר?

3.   פרשננו הולך ומונה את כל הכתוב בספר במדבר ומוצא סדר, הגיון וקו מחשבה מוביל, התוכל להסביר?

4.   אחרי שנגזרה הגזירה לסבב במדבר ארבעים שנה, מה טעם היה בהמשך ציווי הקרבנות?

5.   איך מבטא הקב"ה את עובדת היותו מרחם על "יתר ההמון" אחרי חטא המרגלים וחטא קרח ועדתו?

6.   מתי ולמה "נתן סדר לחלוקת הארץ"?

 

רמב"ן.

פרק א' פסוקים א'-ג':

 

שאלות:

 

1.   פרשננו קושר את סוף חומש ויקרא לתחילת הנאמר כאן ומסביר את הנוהל החדש, התוכל להסביר?

2.   למה הזכיר כאן "במדבר סיני"?

3.   מהי הבעיה עם שימוש הלשון:   "כל יוצא צבא" ואיך פרשננו מסביר זאת כאן?

4.   פרשננו מצטט קטע פירוש רש"י - שאינו מופיע בספרים שלנו - מהי טענתו כנגדו?

5.   איך פרשננו מסביר את הפסוק?

 

רש"ר הירש.

פרק א' פסוקים א',ב':

 

שאלות:

 

1.   פרשננו - בקטע הראשון - מסביר את תוכנם של ספר שמות וספר ויקרא.   התוכל להסבירו ולהבין מזה את הקשר לספר שלנו?

2.   בקטע השני קובע פרשננו כי ספרנו:   "מציג לפנינו את האומה הממשית - ביחסה אל חזון ייעודה" התוכל להסביר זאת ולפרש עפ"י זה את מטרת הספר?

3.   מהו "התפקיד המוטל על כולם" ואל מה הוא זקוק?

4.   מהו אותו "ייעוד משותף" עליו מדבר פרשננו?

5.   פרשננו לוקח את התמונה הפסטוראלית של סיום ספר ויקרא בענין העדרים העוברים תחת שבט בעליהם ומסביר בכך אתתחילתו של ספר במדבר, התוכל להסביר?

6.   מה מסביר ציון:   במדבר סיני, באוהל מועד, לדעתו?

7.   מסביב מה מתקבדים כולם ומה זה מחייב?

8.   לשם מה יש מפקד כאן לדעתו?

9.   איך המפקד קשור למקדש?

10. מהו הרעיון המרכזי המאחד את כל דבריו כאן?

 

 

אור החיים.

פרק ד' פסוק ב':

 

שאלות:

 

1.   על איזה קושי אפשרי בפסוק עומד פרשננו בדבריו?

2.   מה "עושה" הכופר?

3.   מה המצב העובדתי אצל הלוויים, מה הם עשו ומה לא, ומה כתוב אצלם?

4.   היכן אצל בני לוי בכל זאת כתוב נשיאת ראש ולמה?

5.   למה כתוב "מתוך" בני לוי?

 

****************************

כדי להרשם יש לשלוח בקשה לכתובת

  [email protected]

עם התוכן:

   GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE.

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל רשימת השיעורים, יש לשלוח בקשה לכתובת:

  [email protected]

 עם התוכן:

   GET YHE-ABOUT COURSES.

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

*******************************

כל הזכויות שמורות   1999   ישיבת הר עציון