פרשת במדבר שנת תשס''א

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)

****************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

**************

 

פרשת במדבר

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/bemid1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/bemid2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/bemid3.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/bemid4.gif

 

א. אור החיים.

פרק א' פסוקים ב':

 

שאלות

 

1.   מהי השאלה ומהי תשובת רש"י?

2.   למה פרשננו אינו מקבל תשובה זו ומה טענותיו כנגדה?

3.   הוא מוסיף, על כך את הקושי העולה מדברי הפסיקתא, במה קושי זה חמור יותר?

4.   בקטע הבא בדבריו נותן פרשננו תשובה מפתיעה, מה היא ואיך זה מסתדר?

5.   בקטע האחרון מתרץ פרשננו גם את דברי הפסיקתא המצוטטים, מהי תשובתו?

6.   איך על פי כל זה מסתדר הדבר גם עם פירוש רש"י.

 

ב.   תופסת ברכה.

פרק א' פסוק ב':

 

שאלות

 

1.   מהו הקושי שפרשננו מעלה כאן?

2.   מהי תשובתו ואיזה מן תשובה זו?

3.   לפי תירוץ זה מסתדר גם ענין אחר, מהו ואיך זה מסתדר?

4.   איך כל זה שייך לויכוח על מועד הקמת המשכן וכתיבתו בתורה?

 

 

ג.   רש"ר הירש.

פרק א' פסוק ב':

 

שאלות

 

1.   מהו הקושי האפשרי עליו בונה פרשננו את פירושו?

2.   התוכל "לצייר" את הפירמידה של מבנה העם לפי פירוש פרשננו?

3.   מה הקשר או המחויבות בין היחידות הקטנות אל הכלל הגדול ואיך זה פועל?

4.   פרשננו מדבר על תפקיד אחד ועל גורל אחד אל מה הוא מתכוון?

5.   איך תבוטא הרב גווניות של סגולות ותכונות אופי?

6.   איך לפי זה מתבאר המושג של: "משפחותם לבית אבותם"?

 

ד.   רמב"ן.

פרק א' פסוק ג':

 

שאלות

 

1.   מהו המובן של "פקודה" האמורה כאן?

2.   מדוע לא נאמר: "תספרו אותם"?

3.   איך נכנס לענין זה כופר נפש?

4.   מה היה חטאו של דוד?

5.   האם פרשננו מצדיק או מחייב את דוד?

6.   במה דוד טעה ומה בדיוק עשה או לא עשה יואב?

7.  מה פירוש כאן "לצורך"?

 

ה. ספורנו עם פירוש הרב י. קופרמן.

פרק ד' פסוקים יח'-כ':

 

שאלות

 

1.   מה הקושי האפשרי בקטע הראשון ואיך פרשננו מבארו?

2.   פרשננו מסביר כי כללים והוראות בביצוע העבודה באו כאן למנוע ולהועיל גם יחד, איך?

3.   התוכל להסביר את דבריו המצוטטים של ר' ישראל סלנטר?

4.   מה קרה   בתרומת הדשן ואיך ניתן להסביר זאת?

5.   מה נעשה למניעת והשנות הנ"ל?

6.   פרשננו בביאורו לפסוק יט' קובע שני כללים, מה הם ובמה הם סייעו לעניננו?

7.   איך ניתן להסביר ולנמק את הכלל: "גדול המצווה יעושה..."?

8.   מהו "הטעם השלישי" ואיך בדיוק זה עבד?

9.   איך פתרו את הכלל: "כל הקודם זוכה"?

10. מה היתה המטרה הכללית של כל ההוראות?

 

************************************

כדי להירשם:

 

ניתן למצוא "טופס אוטומטי להרשמה" באתר שלנו:

http://www.vbm-torah.org/hebsub.htm

 

דרך דואר אלקטרוני, אפשר לשלוח בקשה לכתובת

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל את רשימת השיעורים יש לשלוח בקשה לכתובת:

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-ABOUT COURSES

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

*******************************

כל הזכויות שמורות   2001   לישיבת הר עציון.