פרשת בראשית - האיש והאישה

  • הרב יואל בן נון

האיש והאישה

בפרשת בראשית מתוארת בריאה האישה מצלעו של האדם: "ויפל ה' תרדמה על האדם וישן, ויקח אחת מצלעותיו ויסגור בשר תחתנה. ויבן ה' אלוקים את הצלע אשר לקח מן האדם לאישה, ויביאה אל האדם". כל הפירושים לפרשה זו תפסו את הצלע כאחת הצלעות, וקראו את התיאור כתיאור שבו הגבר הוא הבריאה העיקרית והאישה היא משנית ונחותה. רבים אינם אוהבים פירוש זה, אבל זהו הפירוש המקובל. דווקא רש"י בעקבות חז"ל פירש אחרת: הצלע איננה אחת הצלעות, אלא אחד הצדדים, בדומה לנאמר במשכן: "צלע המשכן האחת" ו"צלע המשכן השנית". לפירושו, האדם מתחילה נברא 'דו-פרצופים', וכדברי חז"ל - זכר ונקבה המחוברים מגבם. התרדמה שהפיל ה' על האדם, לפירוש זה, היא הפרדת הצלעות לשם יצירת האיש והאישה הנפרדים.

ואכן, פירוש זה מתאים לפשט הכתוב, שהרי למעלה נאמר: "ויברא אלוקים את האדם בצלמו, בצלם אלוקים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם". מתחילה נברא האדם יצור אחד, זכר ונקבה, בלי הפרדה בין המינים. ממילא אתה מבין שהתורה נלחמת נגד הרעיון המיתולוגי, כאילו יש ח"ו זכר ונקבה באלוהות. הקב"ה הוא א-ל אחד, הכולל את כל הכוחות כולם, כולל כוחות הזכר והנקבה.

זהו כוונתו של הפסוק הקשה: "ויאמר אלוקים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו". כנגד הא-ל האחד, הכולל את כל הכוחות, נברא גם אדם אחד הכולל את כל הכוחות. "זכר ונקבה ברא אותם" הוא ההסבר ל"ויאמר אלוקים נעשה אדם". לשון הרבים בא לכלול את כוחות הזכר והנקבה, לומר שהם אחד: אלוקים אחד מחוץ לעולם, וכנגדו - אדם אחד בתוך העולם.

מדוע, אם כן, הופרדו הדבקים? לראי"ה קוק פירוש מיוחד: ההפרדה היא שאפשרה את הבחירה החופשית. רק לאחר ההפרדה, יכול האדם לומר: "זאת הפעם עצם מעצמיי ובשר מבשרי, לזאת ייקרא אישה". הבריאה הראשונה הייתה אמנם מושלמת במהותה, אך הייתה בה כפייה. היא לא אפשרה בחירה. כאשר הזכר והנקבה מחוברים מגבם כיצור אחד, הם אינם יכולים לבחור. ההפרדה, שאפשרה בחירה חופשית, היא שאפשרה גם את החטא, ולכן מופיע הנחש, המייצג את היצר הרע של העריות, מייד לאחר הפרדה זו. כשיש איש ואיש נפרדים - הם יכולים להתחבר בטוב ולהוסיף קדושה וטהרה בעולם; אך אז גם מופיע הנחש, שמטרתו להרוס את משכנם ואת הקדושה שבו.

לסיום, נציין שהקביעה "והוא ימשול בך" שנאמרה לאישה איננה אידיאולוגיה של התורה. זוהי קללה שבאה בעקבות החטא, בדומה לעצבון הלידה ולקוצים הנלווים לעבודת האדמה. כשם שיש ברכה בהמצאת מזגנים נגד קללת זיעת האפיים, וכשם שיש ברכה באמצעי הרדמה נגד קללת עצבון הלידה, כך גם יש ברכה בחיפוש פתרונות לקללת האישה - "והוא ימשול בך".

זהו אחד מדברי התורה של הרב יואל בן-נון המצויים בסדרת התקליטורים "שירת התורה", המציעה דברי תורה רבים על כל פרשה. להזמנות: מכללת הרצוג להכשרת מורים, טל' 02-9937333