פרשת בראשית שנת תשס''ג

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)

****************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

**************

 

פרשת בראשית

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/beresh1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/beresh2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/beresh3.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/beresh4.gif

 

 

א.   העמק דבר.

פרק א', פסוק ד':

 

שאלות

 

1.   לכאורה מה הקושי האפשרי המצריך ביאור?

2.   פרשננו קובע כלל בדבר הגדרת המושג הבדל, התוכל להסבירו?

3.   מהו המצב כאן ולמה לא יכול להיות אחרת?

4.   בהזדמנות זאת מסביר פרשננו כלל מענין בדבר שימוש לשון "בין" מהו הסברו?

5.   נימוק מענין נותן פרשננו לתופעה הטבעית שהאור והחושך   נבדלים בתהליך ולא בבת אחת, מהו?

 

ב. הכתב והקבלה.

פרק א' פסוק כז':

 

שאלות

 

1.   בתחילת דבריו מביא פרשננו - כפירוש מוסכם - הסבר פיזיולוגי-פסיכולוגי לקביעת השם זכר, התוכל להסבירו?

2.   אין דעת פרשננו נוחה מכך, התוכל לשער למה?

3.   מהי דעתו הוא ועל מה הוא מבסס אותה?

4.   לעומת הבן איך הוא מסביר את מעמדה של הבת ובמה זה מתבטא למעשה?

5.   איך הוא מסביר את השימוש במלה: "נקבה"?

6.   היש לכך תוצאות מעשיות לגביו?

 

ג.   התורה והמצוה - המלבי"ם.

פרק א' פסוק כח':

 

שאלות

 

1.   איזה קושי אפשרי מנסה פרשננו לעמוד ולהסביר?

2.   מה המשותף ומה המבדיל בין שאר בעלי החיים לבין האדם?

3.   התוכל להסביר איך רואה פרשננו את כח הבחירה אצל האדם ומה מסקנותיו מרחיקות הלכת מכך?

4.   למה אצל האדם "יצדק אליו הציווי והאזהרה"?

5.   למה ועל מה בכל זאת ברך הקב"ה את האדם, היש לכך גם השלכה מעשית?

6.   במה דומה האדם לברואי המים?

7.   מהו תפקידו של האדם ואיך הוא צריך לעשות זאת?

8.   באיזה בעלי חיים עליו לרדות ולמה, ומה עליו לעשות עם האחרים?

9.   למה ציווה עליהם לפרות ולרבות?

10. בקטע האחרון סוטה פרשננו מן הפשט ועובר לאליגוריה, מה בדיוק הוא מנסה לומר כאן?

11.   מהי אותה: "מלכות" שעליו לכבוש ואיזה תוצאות יהיו לכך?

12.   התוכל לכסם מה הרעיון הכללי המדריך את פרשננו?

 

ד.   הרבי מ. לאו.

פרק ב' פסוק יח':

 

שאלות

 

1.   בקטע הראשון קובע פרשננו את דרך פירוש רש"י, היש לך הוכחות נוספות לכך?

2.   בפסוקנו - אחר הביאו דברי רש"י - מקשה פרשננו, מהי קושיתו ומה תשובתו לכאורה - לשאלת רש"יּ?

3.   איזה קושי לשוני מוצא פרשננו עליו הוא בונה את פירושו?

4.   היש לך תשובה אחרת לשימוש לשון זה?

5.   מהי אם כן תשובתו כאן?

6.   פרשננו מצטט את ספורנו, איך הוא מבין אותו כאן?

7.   איך בכך דואג הבק"ה למצבו המוסרי של האדם?

8.   מה בדיוק אם כן מצווה האדם לפי זה?

9.   מה הרעיון בכך?

 

ה. חזקוני.

פרק ו' פסוק ו':

 

שאלות

 

1.   מהי הגדרתו למושג "נחמה"?

2.   התוכל להגדיר את שלושת "הדברים" שבהם "הנחמה באה"?

3.   מה ההבדל העקרוני בין שנים האחרונים לראשון?

4.   פרשננו מצטט את הפסוק מברכת בלעם ומפרש כי שם המקרה שונה, איך ובמה?

5.   מה הם הקשיים האפשרייים באמירה: "ויתעצב אל לבו" הטעונים פירושים?

6.   ארבע דעות שונות מובאות כאן, התוכל למנותם ולהסבירם?

7.   מה בעצם ההבדלים ביניהן?

8.   במה הפירוש האחרון שונה וחריג במיוחד?

 

 

כל הזכויות שמורות   2002   לישיבת הר עציון.

************************************

כדי להירשם:

ניתן למצוא "טופס אוטומטי להרשמה" באתר שלנו:

http://www.vbm-torah.org/hebsub.htm

 

דרך דואר אלקטרוני, אפשר לשלוח בקשה לכתובת

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל את רשימת השיעורים יש לשלוח בקשה לכתובת:

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-ABOUT COURSES

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

************************************