פרשת בשלח שנת תשס''א

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)

****************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

**************

 

פרשת בשלח

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/beshal1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/beshal2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/beshal3.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/beshal4.gif

 

א. אברבנאל.

פרק יג' פסוק יז':

 

שאלות

 

1.   מה הן השאלות או התמיהות בפסוקים עליהם מנסה פרשננו לתרץ בדבריו?

2.   מה יכול "החושב לחשוב" על סיבת הליכתם במדבר ומה זה חשוב לנו?

3.   פרשננו מדגיש כמה פעמים בפירושו זה כי הקב"ה הנחה את בני ישראל ע"י הענן, למה זה חשוב לו להדגיש?

4.   פרשננו קובע כי בני ישראל יצאו ממצרים בשליחות פרעה וברשותו, איך הוא מוכיח זאת ולמה זה חשוב?

5.   מה הן מסקנותיו מכך?

6.   מה לפי זה הסיבה הראשונה להליכת בני ישראל בדרך שהלכו בה?

7.   מהי הסיבה השניה לכך וכי אין להקב"ה פתרון אחר לבעיה המועלית כאן ולמה אינו משתמש בה?

8.   מהי הסיבה השלישית היא: "עצמית והכרחית" - מה פירוש?

9.   למה חשוב היה להוציאם ולהוסיף לכך קריעת ים סוף דוקא?

10. מה הרעיון בכל זה.

 

ב. אור החיים.

פרק יג' פסוק יז':

 

שאלות

 

1.   שתי שאלות שונות שואל פרשננו בתחילת דבריו, מה הן ומה ההבדל ביניהן?

2.   מהו הצער לישראל ומהו צערו של הקב"ה בכך?

3.   לבסוף גם פרעה הצטער אז איך זה יתכן שכל "הצדדים" בענין היו בצער ומה זה הועיל.

4.   למה חשוב היה שפרעה הוציאם לרצונו ובמה זה קבע אחר כך את הענין?

5.   איך הוא מפרש את האות וא"ו של "ולא נחם"?

6.   פרשננו מבחין בשימושי לשון: עם העם, בני ישראל. מה הוא לומד מכך ואיך זה מתקשר לצער?

7.   מי שלח את מי ולמה?

8.   מה היתה מטרת שליחת הערב רב ע"י פרעה ומנין לו זאת?

9.   איך עפ"י זה הוא מפרש: "כי קרוב הוא"?

10. מה רוצה פרשננו ללמוד מכל זה?

 

ג. מדרשי תורה להקדוש ר' אנשלמה האשתורקי הי"ד.

פרק יד' פסוק ח':

 

שאלות

 

1.   מה הוא הקושי או הקשיים אתם מנסה פרשננו להתמודד?

2.   מהי תשובתו - בקטע הראשון - להסבר הלשון "ביד רמה"?

3.   מה היתה תגובת הקב"ה להתנהגותם זו?

4.   מהי תשובתו השניה לענין "יד רמה"?

5.   בעצם מה ההבדל העקרוני בין שתי התשובות?

6.   מהי תשובת פרשננו לנוצרים שטענו שכבר אז השתמשו בצלב, עפ"י ר' יהודה ז"ל?

7.   לפי תשובה זו האם הוא מסכים, חולק, מזלזל או לועז לדעת הנוצרים?

 

ד. שד"ל.

פרק יד' פסוקים יג'-טו':

 

שאלות

 

1.   מהו הקושי בפסוק יג'?

2.   מהי דעת רז"ל המצוטטת כאן?

3.   איך ניתן להסביר שזו גם מצוה וגם הבטחה?

4.   מהו ההבדל אם זו מצוה או הבטחה?

5.   איך מפרש את הענין תלמיד השד"ל ר' דוד חזק?

6.   לכאורה מה הקושי האפשרי הפסוק יד', המצריך פירוש?

7.   מהו הקושי בפסוק טו' עליו מנסה פרשננו לענות?

8.   מה בדיוק עשה משה, מה הקדים ומה עשה אחר כך?

 

************************************

כדי להירשם:

 

ניתן למצוא "טופס אוטומטי להרשמה" באתר שלנו:

http://www.vbm-torah.org/hebsub.htm

 

דרך דואר אלקטרוני, אפשר לשלוח בקשה לכתובת

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל את רשימת השיעורים יש לשלוח בקשה לכתובת:

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-ABOUT COURSES

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

*******************************

כל הזכויות שמורות   2000   לישיבת הר עציון.