פרשת דברים שנת תשס''ב

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)

****************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

**************

 

פרשת דברים

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/devar1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/devar2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/devar3.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/devar4.gif

 

 

א. ספורנו עם פיוש הרב י.קופרמן.

פרק א' פסוקים ג',ג',ה,:

 

שאלות

 

1.   מה הקושי האפשרי בפסוק ג' עליו עונה פרשננו?

2.   מה ההבדלים המאד משמעותיים בין דור המדבר לדור באי הארץ?

3.   על איזה סחורה אפשרית בפסוקים עונה פרשננו ע"י ביאורו?

4.   מהו חידושו בביאורו לפסוק ד'?

5.   היכן ומתי לומד משה תורה והיכן ביארה, ומה ההבדל בכך?

6.   מה כולל לדעתו ספר דברים ועל מה הוא חלוק על רש"י?

7.   מה לדעתו ההבדל בין "בעבר הירדן" לבין "אחרי הכותו"?

8.   פרשננו מבחין בין לימוד התורה לבין ביאורה, אל מה בדיוק הוא מתכוון?

9.   איזה מצוות משה מזכיר ומסביר כאן ולמה דוקא אלה?

10. לדעת פרשננו קובע משה את אשמת העם בכך שהוא אינו עובר את הירדן, למה זה חשוב כאן?

11. איזו מסקנא יש לו מכל זה?

 

ב. אור החיים.

פרק א' פסוקים יב', יג', יד':

 

שאלות

 

1.   מה הקשיים שפרשננו מוצא בפסוק יב' ואיך הוא מסביר את הענין?

2.   מהו הקושי האפשרי בשימוש במלה: "לכם" ואיך פרשננו מסבירו?

3.   פרשננו מסביר כאן את המצב המיוחד של בחירת השופטים על ידי העם, אך קבל אשור לכך מן הקב"ה ע"י משה, איך זה פעל?

4.   בביאורו לפסוק יד' מסביר פרשננו את דבריו של משה בשני כיוונים שונים לשני ציבורים שונים, איך זה יתכן ומה הסיבה והמטרה לכך?

 

רש"ר הירש.

פרק א' פסוק לט':

 

שאלות

 

1.   קרא את הפסוק כולו ותראה מהי בעצם השאלה כאן?

2.   מהי אבחנתו של פרשננו בענין ההגדרה של טף לעומת בנים?

3.   מהו "הגיל הקובע" וכלפי מה לעומת בר-מצוה, צבא, עבודת הכהנים?

4.   מהו אם כן גיל העשרים?

 

ד. הכתב והקבלה.

פרק ב' פסוק כט':

 

שאלות

 

1.   קרא את הפסוקים ותנסה לעמוד על בקשות משה והצעותיו ותגובת הנוגעים בדבר.

2.   קושי כללי מעיק על פרשננו בכל הקטע הארוך הזה, מהו?

3.   מהי דעת המפרשים בקטע הראשון של דבריו ולמה הרמב"ן חולק על יחס?

4.   פרשננו טוען כי הענין נסב על "המיאון והסירוב" מה הוא רוצה בכך?

5.   הרתעת סיחון היתה בסכנה, איך משה פתר אותה?

6.   מה רצה משה להשיג ובאלו אמצעים?

7.   איך פרשננו מסביר את השימוש במילים: "אשר" ו"רק" כאן?

8.   מהו השימוש "אין דבר" לדעתו ואיך הוא מתבאר?

9.   פרשננו שם לב להקדמת ואיחור במילים: "ברגלי, אעברה" מה הוא לומד מכך?

10. לבסוף חוזר פרשננו על דעתו כי הכל סובב מסביב לענין "המיאון והסירוב" מה הרעיון בכך זה?

 

 

כל הזכויות שמורות   2002   לישיבת הר עציון.

************************************

כדי להירשם:

ניתן למצוא "טופס אוטומטי להרשמה" באתר שלנו:

http://www.vbm-torah.org/hebsub.htm

 

דרך דואר אלקטרוני, אפשר לשלוח בקשה לכתובת

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל את רשימת השיעורים יש לשלוח בקשה לכתובת:

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-ABOUT COURSES

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

************************************