פרשת האזינו שנת תשנ"ט

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון בית מדרש האלקטרוני (ב.מ.א.)

************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

*****************

פרשת האזינו

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/parsha-m.htm

 

תוספת ברכה.

פרק לב' פסוק א':

 

שאלות

 

1. מהי סוג שאלתו?

2.   כדרכו - הולך פרשננו באופן מתן תשובתו בדרך מקורית, מהי?

3.   בעצם מהי תשובתו בדיוק?

4.   איך תשובתו זו מסתדרת עם הנאמר בפסוק?

 

צרור המור.

פרק לב' פסוק ג':

 

שאלות

 

1.   מהי הקורא?

2.   מה הוא קורא ומה מבקש מבני ישראל?

3.   מהי ההוכחה מן הפסוק המצוטט מספר בראשית העוסק ביעקב אבינו?

4.   איך פרשננו קושר לכך את חטאו של משה?

5.   מהו הקל וחומר שעל ישראל ללמוד מכל זה?

6.   איך המדרש מפרש את הפסוק הידוע המצואא מתהילים?

7.   איך אנחנו היינו מרפשים את הפסוק הזה מבלעדי המדרש?

 

הכבת והקבלה.

פרק לב' פסוק ד':

 

שאלות

 

1.   מהו הקושי לדעתו?

2.   מהי תשובתו לכך ובמה הציטוטים מסייעים לו?

3.   איך על פי זה מתפרש הפסוק כולו?

 

הספרי.

פרק לב' פסוק ו':

 

שאלות

 

1.   מהו לכאורה הקושי?

2.   איזה אפשרויות לפירוש השורש "קנה" אתה מכיר בתנ"ך?

3.   איך הספרי מנסה להסביר כאן את עמדתו של משה כלפי היחס בין ישראל לקב"ה?

4.   מהו הקושי בקטע: הוא עשה ויכוננך?

5.   שלוש תשובות שונות ניתנות כאן, התוכל למנותן ולהסבירן?

 

 

אור החיים.

פרק לב' פסוק ו':

 

שאלות

 

1.   מהו הקושי בשימוש בלשון "גמל" כאן?

2.   מהי תשובת פרשננו לכך?

3.   פרשננו מבחין שחכם ונבל אינם ניגודים, למה זה חשוב לו להדגיש?

4.   למה ה"חכם" לא יהיה נבל במקרה שלנו?

5.   פרשננו ממשיך ומסביר את המשך הפסוק בחלוקתו לארבע "חלוקות" התוכל למנות ולהסביר כל אחת ואחת?

6.   איך נכנס ענין ה"סכל"?

 

רש"ר הירש.

פרק לב' פסוק ט':

 

שאלות

 

1.   מהו הקושי הכללי לדעת פרשננו בפסוקנו?

2.   פרשננו קובע עובדא היסטורית על מועד התהווה עם ישראל לעומת עמים אחרים, מה הוא לומד מכך?

3.   מה גיבש את עם ישראל כעם ומה זה מחייב?

4.   האם ומה היתה השפעת הארץ על העם?

5.   מה הביא ישראל אתו בבואו לארץ ומה זה קובע להמשך?

6.   למה אם כן יחוייבו גלות אם לא יקיימו מצוות?

7.   מה ההבדל בין: "חלק ארצם" לבין "חלק ה'"?

8.   פרשננו מסביר באריכות סיבת השימוש בשם יעקב כאן התוכל להסביר זאת?

9.   מה ההבדל בין יעקב לישראל לפי זה?

10. מה ראיה מביא פרשננו מדור ההפלגה?

11. למה רק "יעקב" מסוגל לקבל את שליחות ה'?

12. מהו "ישראל" לפי זה?

 

****************************

כדי להרשם יש לשלוח בקשה לכתובת

  [email protected]

עם התוכן:

  GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE.

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל רשימת השיעורים, יש לשלוח בקשה לכתובת:

  [email protected]

 עם התוכן:

   GET YHE-ABOUT COURSES.

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

*******************************

כל הזכויות שמורות   1999   ישיבת הר עציון