פרשת האזינו שנת תשס''א

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)

****************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

**************

 

פרשת האזינו

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/hazinu1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/hazinu2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/hazinu3.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/hazinu4.gif

 

 

א. אור החיים.

פרק לב' פסוק א':

 

שאלות

 

1.   בקטע הראשון מעלה פרשננו שש שאלות שונות, התוכל לפרטן ולהסבירן?

2.   מהי תשובת רבותינו ואיך פרשננו מתיחס אליה?

3.   מהי דרך פירושו הוא ואיך הוא מסביר למה הוא חולק על "רבותינו"?

4.   איך על פי פירושו מתישבות כל הקושיות?

 

 

ב. תוספת ברכה.

פרק לב' פסוק א':

 

שאלות

 

1.   מהי שאלתו בקטע הראשון ומהי תשובתו?

2.   היש לך תשובה אחרת - פשוטה?

3.   בקטע השני מעלה פרשננו קושי רעיוני-תוכני, מהן?

4.   מהי אותה "סתירה בולטת" ובמיוחד כאשר היא מושמעת בשני אופנים ע"י אדם אחד?

5.   איך הוא מסביר את המושג: "חידוש מעשי בראשית כל יום" ומה הרעיון בכך?

6.   איך עפ"י זה מסתדר הקושי דלעיל?

7.   מהו הקושי על הפסוק המצוטט מישיעיהו ומהי תשובתו לכך?

8.   מה הבעיה בשימוש בשני לשונות: דיבור ואמירה, והאם תתכן תשובה שונה ופשוטה לכך?

9.   מהי תשובתו הוא?

10. למה בכל זאת פנה משה לשניהם - לפי זה?

 

ג. ספורנו עם פירוש הרב י.קופרמן.

פרק לב' פסוקים ב', ג':

 

שאלות

 

1.   פרשננו מנסה - כמו פרשנים רבים - להסביר את הדקויות של הלשון השירית, מה הרעיון והכוונה בכך?

2.   מה המטר מסמל כאן ואל מי הוא מכוון?

3.   מה שבחו של הטל למרות כמותו המצומצמת?

4.   פרשננו קובע אבחנה בין "המשכילים" לבין "ההדיוטות", מה מוביל אותו לכך?

5.   איך פרשננו מסביר את המושג: קריאת שם ה'?

6.   היש סוגי קריאה שונים ואיזה?

7.   פרשננו רואה בשירה זו בה מקופלת בתמצית כל ההיסטוריה של עם ישראל הדרכה כללית, איך ואל מה?

8.   מהי הסכנה האורבת לכך ואיך ניתן להמנע ממנה?

 

************************************

כדי להירשם:

ניתן למצוא "טופס אוטומטי להרשמה" באתר שלנו:

http://www.vbm-torah.org/hebsub.htm

 

דרך דואר אלקטרוני, אפשר לשלוח בקשה לכתובת

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל את רשימת השיעורים יש לשלוח בקשה לכתובת:

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-ABOUT COURSES

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

*******************************

כל הזכויות שמורות   2001   לישיבת הר עציון.