פרשת האזינו שנת תשס''ב

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)

****************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

**************

 

פרשת האזינו

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/hazinu1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/hazinu2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/hazinu3.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/hazinu4.gif

 

 

א.   ספורנו.

פרק לב', פסוק ו':

 

שאולות

 

1.   מנין הוא מוכיח שהקב"ה רוצה לתתנו עליונים על הגויים ולמה?

2.   מהי "צלם ודמות" לדעתו?

3.   איך הוא מסביר "נבל"?

4.   מהי הגדרתו למושגים: נדיב, מדיניות?

5.   מה פירוש: "מה יהיה המושג"?

6.   מה ההבדל בין אב טבעי לאב רצוני?

7.   בעצם מה רצה הקב"ה מאתנו?

8.   איך הוא מסביר את המלה: "ויכננך"?

 

ב.   התורה והמצוה - המלבי"ם.

פרק לב' פסוק ו':

 

שאלות

 

1.   שני משלים מביא פרשננו מן המדרש, התוכל להסבירם ולציין את ההבדל ביניהם?

2.   מה בדיוק הנמשל שישראל היו צריכים ללמוד מכך?

3.   מה מביא את פרשננו להבחין בין הזמן של עבר ועתיד ביחס לנבל ולא חכם ובמה זה מפרש את הענין?

4.   בקטע של "דבר אחר" מסביר פרשננו כי העם אינו חכם כי הוא נבל, התוכל לבאורו?

5.   מה מוסיף ר' שמעון בן חלפתא?

 

ג.   אבני שהם.

פרק לב' פסוק ו':

 

שאלות

 

1.   מה בדיוק פירושו של רש"י כאן לעומת אונקלוס?

2.   במה מסייעת המסורה לתרגום אונקלוס ואיך הענין מתפרש על ידי זר?

3.   פרשננו מוסיף דעתו באומרו: "יתכן..." מה בעצם הוא מוסיף כאן?

 

ד.   ספורנו עם פירוש הרב י.קופרמן.

פקר לב' פסוק ח':

 

שאלות

 

1.   פרשננו קובע כי הפסוק שלנו מתאר את ההתפתחות האנושית, מה מובילו לכך?

2.   מה בדיוק קרה בדורות המבול והפלגה?

3.   איך הוא מסביר: "למספר בני ישראל"?

4.   למה היה צריך את התהליך הארוך הזה ומהי התוצאה?

5.   מה לכן הטענה כאן כלפי ישראל?

 

ה.   הכתב והקבלה.

פרק לב' פסוק ט':

 

שאלות

 

1.   מהו פירושו של אונקלוס כאן?

2.   מה דעת רש"י?

3.   מה קשה לפרשננו המביאו לפרש באופן שונה?

4.   פרשננו - כמו בהרבה מקומות - מוצא פירוש שונה ואחר לשרשי המילים ומביא ראיות מן הכתובים, מה בדיוק פירושו לשני המושגים: חבל, נחלה?

5.   בהתאחדם יחד למושג חדש, מה פירוש "חבל נחלתו" לפי זה כאן?

6.   איך סגולה ונחלה   הולכים יחד?

7.   מה המשותף רעיונית ומעשית לארבעה הדברים שנקראו "נחלה"?

8.   למה לדעתו הפסוק משתמש כאן במליצה זו ומה זה מוסיף לענין?

 

 

כל הזכויות שמורות   2002   לישיבת הר עציון.

************************************

כדי להירשם:

ניתן למצוא "טופס אוטומטי להרשמה" באתר שלנו:

http://www.vbm-torah.org/hebsub.htm

 

דרך דואר אלקטרוני, אפשר לשלוח בקשה לכתובת

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל את רשימת השיעורים יש לשלוח בקשה לכתובת:

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-ABOUT COURSES

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

************************************