פרשת וארא שנת תשנ"ט

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון בית מדרש האלקטרוני (ב.מ.א.)

************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

*****************

פרשת וארא

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/vaera-m.htm

 

 

ספורנו עם פירוש הרב י. קופרמן, פרק ו, פסוק ז:

 

שאלות:

 

1.   קרא את הפסוק בעיון ומצא את הקושי או הקשיים שפרשננו מתחבט בהם ומחפש להם מענה.

 

2.   פרשננו מכניס כאן את לשון הגאולה החמישית לעומת המקובל על ארבע לשונות גאולה.   מה הביאו לכך ומהו חידושו?

 

3.   מהו, אם כן, הציווי כאן ומהו שכרו המאוחר?

 

4.   מהו הקושי במילה "המוציא" ואיך פרשננו מסבירו?

 

5.   "משתדל" לעומת "אין ספק" - התוכל להסביר את שימושי הלשון הללו, סיבתם ופירושם כאן?

 

6.   מהו, אם כן, השכר הסופי ואיך הוא מובא כאן?

 

 

קדושת לוי, פרק ו', פסוק ז:

 

שאלות:

 

1.   מהו, לדעתו, הקושי בקטע הראשון?

 

2.   מהי אותה "לקיחה" שפרשננו מסביר כאן?

 

3.   מהו הקושי של פרשננו בקטע השני המצריך ביאור?

 

4.   התוכל להסביר את המשל המובא כאן?

 

5.   איך עניין ברכת כהנים שייך לכאן?

 

6.   מהי אותה אבחנה של "להם"?

 

7.   פרשננו עונה כאן על בעייה רעיונית-מוסרית מספח של העברת הבעלות של ארץ-ישראל.   התוכל להסביר את הבעיית ואת תשובת פרשננו?

 

8.   איך מתפרש על-ידי כל זה הקושי של פרשננו בקטע זה?

 

 

כלי יקר, פרק ו', פסוק כו:

 

שאלות:

 

1.   מהו הקושי האפשרי בפסוק?

 

2.   איך פרשננו מסביר כי לעולם לא היה משה טפל לאהרן?

 

3.   במה מתבטא השיוויון ביניהם ומה משמעותו?

 

4.   בקטע השני משנה פרשננו את דעתו.   התוכל לשער מה הביאו להביא פירוש שני זה?

 

5.   איך הוא מסביר את הפסוקים לפי פירוש זה?

 

6.   במה זה שונה עקרונית מן הפירוש הראשון?

 

 

משך חכמה עם פירוש הרב י. קופרמן, פרק ו', פסוקים כט-ל:

 

שאלות:

 

1.   מה טען משה ומה בכך ה"קל וחומר"?

 

2.   מהי "הפירתא"?

 

3.   מה פירוש "שאין ידיעתו מכרחת הבחירה" ולמה זה כל כך חשוב כאן ובכלל?

 

4.   במה המלכים שונים ומה זה משנה לענייננו?

 

5.   איך ניתנה בכך תשובה חלקית לטעניות משה?

 

6.   איזו טענה נשארה בעינה?

 

7.   האם הקב"ה מסכים לה ומהו מענהו?

 

 

תוספת ברכה, פרק ו', פסוק ל:

 

שאלות:

 

1.   מהי חזרת הדברים של משה עליהם עומד פרשננו?

 

2.   מהו הקושי אותו מעלה פרשננו לפי זה?

 

3.   תשובתו של פרשננו היא ממין התשובות העקיפות-הפסיכולוגיות.   מהי?

 

4.   מה, אם כן, היתה טענת משה?

 

 

מדרשי תורה להקדוש ר' אנשלמה האשתורקי הי"ד, פרק ט', פסוק לג:

 

שאלות:

 

1.   מהו הקושי, ואיזה סוג קושי לדעתו, בעניין הזכרת "ועבדיו"?

 

2.   מה היתה הבעייה עם העבדים של פרעה לפי זה?

 

3.   מה אמרו (אולי) עבדי פרעה לפרעה ומה היתה הסכנה בכך?

 

4.   מה היתה תשובת משה לכך?

 

5.   איך כל זה נוגע לעניין הכבדת הלב?

 

****************************

כדי להרשם יש לשלוח בקשה לכתובת

  [email protected]

עם התוכן:

  GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE.

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל רשימת השיעורים, יש לשלוח בקשה לכתובת:

  [email protected]

 עם התוכן:

   GET YHE-ABOUT COURSES.

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

*******************************

כל הזכויות שמורות   1998   ישיבת הר עציון