פרשת וארא שנת תשס''א

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)

****************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

**************

 

פרשת וארא

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/vaera1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/vaera2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/vaera3.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/vaera4.gif

 

א. ר' י.אברבנאל.

פרק י' פסוק ב':

 

שאלות

 

1.   השאלה הראשונה של פרשננו מתחלקת לשלוש שאלות משנה, התוכל למנותן ולהסבירן?

2.  מה המשותף ביניהן?

3.   מהי שאלתו השניה?

4.   מהו פירושו של רש"י ולמה פרשננו אינו מקבלו?

5.   איך בכלל   יתכן שהקב"ה "הבטיח ולא קיים"?

6.   מנין לו שכולם "התיאשו מן הגאולה" ומה לפי זה מסקנתו?

7.   מה פירוש: "שהגאולה היתה מחויבת והכרחית"?

8.   מה הן שלוש הסיבות שפרשננו מביא לכך?

9.   איך הוא עונה בכך על שאלותיו?

 

ב. מדרשי תורה להקדוש ר' אנשלמה האשתורקי הי"ד.

פרק ו' פסוק ג':

 

שאלות

 

1.   מהו הקושי שלו בפסוקנו?

2.   איך ובמה נגלה הקב"ה לאבות?

3.   מה ההבדל בין "לא נגליתי" לבין "לא נודעתי"?

4.   מה נודע להם ומה לא נודע להם?

5.   איך בכך מתפרש עניננו?

 

ג. ספורנו עם פירוש הרב י.קופרמן.

פרק ז' פסוק ג':

 

שאלות

 

1.   מהו הקושי הכללי אתו רוצה פרשננו להתמודד כאן?

2.   פרשננו מבחין בין תשע מכות ראשונות למכה העשירית. למה, מה ההבדל העקרוני ביניהם?

3.   במה מבוטא גודלו ובמה חסדו?

4.   התוכל להגדיר את המושגים יראת הרוממות לעומת יראה מאהבה ומה ההבדל ביניהם לעניננו?

5.   מה בדיוק היו חסדי ה' עם פרעה עד כה?

6.   במה לפי זה התבטאה הכבדת הלב?

7.   מה אמרו עבדיו לפרעה ומה היתה כוונתם בכך?

8.   מה הם הבדלי הדעות בין פרשננו לבין הרמב"ם?

9.   איך יתכן - דעת רש"י עפ"י חז"ל - שאין ניתן לאדם בשלב מסוים לחזור בתשובה ומתי זה קרה כאן?

10. "חיזוק הלב מבטלת את השפעת המכה" עד כמה ולאיזה צורך?

11. "ולמען תספר" מי יספר ואל מי ולאיזו מטרה?

 

ד.   תורה משה - האלשיך.

פרק ז' פסוקים ט'-יג':

 

שאלות

 

1.   מה הן השאלת שפרשננו מוצא בקטע המצוטט?

2.   מה הבעיה עם: "לאמר" כאן?

3.   מה חשיבות אם המופת נעשה "נחש בלי לחש"?

4.   מה עשה משה ומה עשה אהרון ולמה זה חשוב?

5.   מה עשו החרטומים ומה לא יכלו לעשות?

6.   איזו חשיבות יש לכך שמטה אהרון בלע את מטות החרטומים?

7.   למה בכל זאת לא הכיר פרעה בכוחו של הקב"ה?

 

ה. הכתב והקבלה.

פרק ז' פסוק יט': בעצים ובאבנים:

 

שאלות

 

1.   איזה קושי נוסף מוצא פרשננו כאן?

2.   מהו הפולקלור שעליו הוא מסתמך?

3.   מה החשיבות של ענין זה כאן?

 

************************************

כדי להירשם:

 

ניתן למצוא "טופס אוטומטי להרשמה" באתר שלנו:

http://www.vbm-torah.org/hebsub.htm

 

דרך דואר אלקטרוני, אפשר לשלוח בקשה לכתובת

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל את רשימת השיעורים יש לשלוח בקשה לכתובת:

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-ABOUT COURSES

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

*******************************

כל הזכויות שמורות   2000   לישיבת הר עציון.