פרשת וארא שנת תשס''ג

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

 ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)

****************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

**************

 

פרשת וארא

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/vaera1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/vaera2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/vaera3.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/vaera4.gif

 

 

א. כלי יקר

פרק ו' פסוק ט':

 

1.   שתי קושיות שונות מעלה פרשננו בקטע הראשון, התוכל להסבירן?

2.   פרשננו מסביר כי משה - ובעקבותיו בני ישראל - טעו בדברי ה', מה בדיוק היתה טעותם?

3.   איך הקב"ה הגיב על כך?

4.   מה היתה הטעות השניה של משה?

5.   איך עפ"י זה מתבאר כי לא היה צורך כאן בהסבר של קל וחומר כלל?

6.   איך הקב"ה תיקן כל זאת?

7.   למה הוסיף כאן את אהרון?

 

ב. המשתדל.

פרק ז' פסוק א':

 

שאלות

 

1.   מה הקושי בפסוק לדעתו?

2.   מהי תשובתו?

3.   אם כן למה הוא מסביר כי כל זה דרך משל?

4.   איך ניתן אם כן להבין את הפסוק לפי דעתו?

 

ג. ספורנו עם פירוש הרב י.קופרמן.

פרק ז' פסוק ד':

 

שאלות

 

1.   מה הם הקשיים של פרשננו עליהם הוא מנסה להסביר?

2.   פרשננו מחלק בין אותות ומופתים לבין שפטים, התוכל להסביר במה ולמה?

3.   מה היו העונשים של "מידה כנגד מידה"?

4.   מה היתה מטרת רוב המכות והאם מטרה זו הושגה?

5.   מה קרה עם אותם מצרים שנשארו במצרים?

6.   התוכל לנסות למצוא סיבה לפירושו זה?

 

ד.   הכתב והקבלה.

פרק ז' פסוק יט':

 

שאלות

 

1.   איזה קושי נוסף מוצא פרשננו כאן?

2.   מהו הפולקלור שעליו הוא מסתמך?

3.   מה החשיבות של ענין זה כאן?

 

ה.   ברכת פרץ.

פרק ח' פסוק ב':

 

שאלות

 

1.   מה הקושי ואיך המדרש מבארו?

2.   פרשננו כראש ישיבה לפני תלמידים חיפש את לימוד מוסר ההשכל בכל דרישותיו, מה איפשר לו זאת כאן?

3.   איך הוא מתאר את מידת הכעס וא' ההגיון שבה?

4.   מה בעצם צריכה להיות התגובה הראויה לדעתו?

5.   בשלב מסוים הכעס מוביל להתנקם, היכן בדיוק הסכנה בכל זה?

6.   מה הרעיון מכל זה?

 

ו.   משך חכמה עם פירוש הרב י.קופרמן.

פרק ו' פסוקים כב'-כג':

 

שאלות

 

1.   קרא את הפסוקים, של הקטע הזה ותנסה לתאר את המעמד של משה לפני פרעה ואת העזתו לומר דבריו אלה כאן?

2.   מה בעצם טוען משה כאן לפי פרשננו?

3.   הביאור על דברי פרשננו נכנס לדקויות בדבר מיקום ההקרבה ומועדה, למה זה חשוב לו?

4.   מה הבעיה עם בני נח ומה ההנמקה הרעיונית לציווי זה?

5.   מה ההבדל הרעיוני בין הוכחה מן הפסוק או בסברא?

6.   התוכל להסביר למה משה משתמש כמה פעמים בלשון הקשה של "תועבה" דוקא?

 

 

כל הזכויות שמורות   2002   לישיבת הר עציון.

************************************

כדי להירשם:

ניתן למצוא "טופס אוטומטי להרשמה" באתר שלנו:

http://www.vbm-torah.org/hebsub.htm

 

דרך דואר אלקטרוני, אפשר לשלוח בקשה לכתובת

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל את רשימת השיעורים יש לשלוח בקשה לכתובת:

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-ABOUT COURSES

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

************************************