פרשת וארא שנת תשס''ד

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)

****************************************

פרשנות בפרשת השבוע

שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

**************

 

פרשת וארא

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/vaera1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/vaera2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/vaera3.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/vaera4.gif

 

 

א. אור החיים.

פרק ו' פסוק ו'

 

שאלות

 

1.   לכאורה מה הקושי האפשרי בפסוק המצריך ביאור?

2.   מהי סיבת השימוש בתואר ה' כאן ולמה כתוב "לכן"?

3.   מהי הראיה מן המצוטט בספר יחזקאל?

4.   פרשננו מסביר את שלבי הגאולה, התוכל להסביר איך ולמה?

5.   איך הוא מרחיב את המושג: "וגאלתי אתכם"?

6.   במה הקב"ה יצר מצב של: "והייתי לכם לאלוקים"?

7.   בקטע השני נותן פרשננו טעם שונה לענין: "לכם" – מהו?

8.   בקטע האחרון מסביר פרשננו את ארבעת הגאולות, התוכל להסבירו?

 

ב.   בכור שור.

פרק ו' פסוקים ט'-כט':

 

שאלות

 

1.   מה קשה לו בפסוק ט' ומהו הסברו?

2.   מהו ההגיון בהסברו לפסוק יב' ואיך הוא קושר את חלקי הפסוק יחדיו?

3.   מהי הגדרתו ל"ערל" והאם זה אכן מתאים תמיד?

4.   בהמשך דבריו על פסוק יג' הוא מסביר את סדר העניינים, מה הוא מפרש בכך?

5.   פרשננו מדגיש שמשה ואהרון לא הלכו מרצונם לשליחות אלא הקב"ה "הבחירם", למה חשוב לו הדבר ועל מה הוא בונה זאת?

6.   מהו הסברו לפסוק כט' ומאיזו טעות הוא בא להצילנו?

 

ג.   משך חכמה עם פירוש הרב י.קופרמן.

פרק ו' פסוק ל':

 

שאלות

 

1.   מה הקושי ואיזה סוג קושי זה?

2.   מהי אותה אבחנה בין נבואת משה לנבואות האבות ומה משמעותה כאן?

3.   איך לפי זה יש לפרש את המושג: "לפני ה'"?

4.   מה פרשננו לומד מכך עבורנו?

5.   איך ענין "ערל שפתיים" "נכנס" לענין?

6.   מהו הדין למעשה, איך ולמה נהג משה רבינו?

7.   איזו "שררה" היתה כאן?

 

ד.   תורת משה – האלשיך הקדוש.

פרק ז' פסוקים ח'-יז':

 

שאלות

 

1.   פרשננו בתחילת הקטע מעלה שאלות, התוכל להסבירם?

2.   מה דעתו על השימוש במלה: "לאמר"?

3.   מהו פירושו השני לכך?

4.   מתי, איך ולמה היתה האמירה של משה לאהרון?

5.   מה בדיוק היה ההבדל בין מעשה אהרון ומשה לבין מעשה החרטומים ואיך זה התבטא במציאות?

6.   על איזה קושי אפשרי עונה פרשננו בבואו לפרש את פסוק יג?

7.   שתי תשובתו שונות נותן פרשננו לקושי הנראה לו בפסוק יד', מה הקושי ומה שתי תשובותיו?

 

 

כל הזכויות שמורות   2004   לישיבת הר עציון.

************************************

כדי להירשם:

ניתן למצוא "טופס אוטומטי להרשמה" באתר שלנו:

http://www.vbm-torah.org/hebsub.htm

 

דרך דואר אלקטרוני, אפשר לשלוח בקשה לכתובת

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל את רשימת השיעורים יש לשלוח בקשה לכתובת:

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-ABOUT COURSES

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]