פרשת ואתחנן שנת תשנ"ט

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון בית מדרש האלקטרוני (ב.מ.א.)

************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

*****************

פרשת ואתחנן

 

אבני שהם.

פרק ג' פסוק בד':

 

שאלות:

 

1.   פרשנים רבים ובתוכם גם פרשננו מתקשים להבין שאלה פשוטה זו למה משה רבינו ביקש להכנס לארץ. מה בכלל השאלה ולמה יש לחפש לה תשובות?

2.   מהי תשובת פרשננו לכך בתחילת דבריו?

3.   מה ההבדל בין ניסים הנעשים בחו"ל לבין אלה הנעשים בארץ?

4.   פרשננו - בקטע השני - אומר שהחשיבה לשאלתו נמצאת בפסוק הבא. מהי?

5.   מהו "בית מהקדש" לפי זה?

 

כלי יקר.

פרק ג' פסוק כו':

 

שאלות:

 

1.   מהו כאן הקושי לדעתו?

2.   למה נענה הקב"ה למשה בענין הראיה ומה חשיבות לכך?

3.   מה ההבדל בין אברהם לבין משה בענין הראיה?

4.   במה נעתר הקב"ה ולמה דוקא בכך?

5.   מה ההבדל היסודי בין משה לבין יהושע?

6.   איך ענין הפרה האדומה שייכת לכל זה?

 

אור החיים.

פרק ד' פסוק א':

 

שאלות:

 

1.   פרשננו מבאר את פסוקנו בהתיחסות לפיסקה הקודמת, במה זה מתבטא?

2.   מה הם "שני הענינים שאירעו לו" למשה ואיך זה נוגע לפסוקנו?

3.   במה בדיוק משה לא היה בסדר בענין פנחס?

4.   פרשננו הולך ומסביר את הנאמר בפסוקנו בהתאם לדבריו התוכל להסביר?

5.   מהו המשל עם הרופא המוזכר כאן ואיך הוא שייך לכאן?

 

רש"ר הירש.

פרק ד' פסוק א':

 

שאלות:

 

1.   מהו לכאורה הקושי בשימוש "ועתה" מהצריך ביאור?

2.   איך פרשננו מסביר זאת?

3.   פרשננו קובע כי התנאי הוא יחידי והוא גם "הכרחי" וגם "מספיק" אל מה הוא מתכוון בכך?

4.   מהי ה"שמיעה" בהגדרתו?

5.   מה נוסף אל כך ע"י הצמדת "אל" לשמיעה?

6.   מה הם אותם חוקים שהן "לצורך הקיום בחיים"?

7.   למה תמיד חוקים תחילה?

8.   פרשנונ מסביר כי חוקי עריות ומאכלות הם היוצרים את היחידית שבהם אפשר לבנות חברה, איך זה פועל?

 

משך חכמה עם פירוש הרב י.קופרמן.

פרק ד' פסוק יד':

 

שאלות:

 

1.   מהו הקושי עליו רוצה פרשננו להשיב?

2.   מהי תשובתו?

3.   על מה בדיוק בפסוק הוא בונה את פירושו?

4.   איך אתה מסביר את המלה: "לעשותכם" ובמה זה עשוי לסייע לפרשננו?

5.   בעצם מה פירשו של פרשננו כאן?

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/parsha-m.htm

 

 

 

 

****************************

כדי להרשם יש לשלוח בקשה לכתובת

  [email protected]

עם התוכן:

  GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE.

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל רשימת השיעורים, יש לשלוח בקשה לכתובת:

  [email protected]

 עם התוכן:

   GET YHE-ABOUT COURSES.

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

*******************************

כל הזכויות שמורות   1999   ישיבת הר עציון