פרשת וזאת הברכה שנת תשנ"ט

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון בית מדרש האלקטרוני (ב.מ.א.)

************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

*****************

פרשת וזאת הברכה

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/parsha-m.htm

 

רש"ר הירש.

פרק לג' פסוק ה':

 

שאלות

 

1.   איך פרשננו מסביר את כל אחד משלושת המילים: ויהי, בישורון, מלך?

2.   מהו הרעיון המפעם בכל דבריו אלה?

3.   בהסבירו את "בהתאסף" מכניס פרשננו מימד נוסף לתפקיד התורה וקבלת מצוותי, מהו?

4.   במה קבלת עול התורה גורם ל"מעמד שווה באומה" לכל השכבות?

5.   בעד מה ונגד מי לוחם כאן פרשננו?

 

ספורנו עם פירוש הרב י. קופרמן.

פרק לג' פסוק ו':

 

שאלות

 

1.   מהו הקושי ההגיוני האפשרי עליו מנסה פרשננו להשיב?

2.   מה עשה ראובן לא בסדר, הלא מישהו היה חייב לעשות כן?

3.   במה מתבטאת "טומאת" עבר הירדן?

4.   מה בדיוק מבקש משה עבור ראובן?

5.   התוכל לסכם את עמדתו של פרשננו בענין יחסו לארץ ישראל המערבים והמזרחית?

 

בכור שור.

פרק לג' פסוק יב':

 

שאלות

 

1.   מהו הקושי כבר במלה הראשונה ומהי תשובתו?

2.   במה הוא ידיד להקב"ה?

3.   מי ישכון ומה פירושו ל"עליו"?

4.   מי חופף ועל מי ולמה?

5.   מי הם הכתפיים ושל מי הם?

6.   מהו פירושו על "כל היום" ומה מכריחו לכך?

7.   מה בדיוק הענין עם "עין עיטם" והידוע לך היכן זה?

 

חזקוני.

פרק לג' פסוק יב':

 

שאלות

 

1.   פרשננו מפרש את הסמיכות למה זה נחוץ?

2.   מיהו "הידי" ועל מי הוא שוכן?

3.   מי ישכון ומה פירושו ל"עליו"?

4.   מי חופף ועל מי ולמה?

5.   מי הם הכתפיים ושל מי הם?

6.   מהו פירושו על "כל היום" ומה מכריחו לכך?

7.   מה בדיוק הענין עם "עין עיטם" והידוע לך היכן זה?

 

חזקוני.

פרק לד' פסוק יב':

 

שאלות

 

1.   פרשננו מפרש את הסמיכות למה זה נחוץ?

2.   מיהו "הידי" ועל מי הוא שוכן?

3.   איך הוא מפרש: "חופף", ו "כתפיו"?

4.   שני נימוקים שונים מונה פרשננו, למה זכה בנימין שבית המקדש יהיה בנחלתו, התוכל להסביר את ההבדל ביניהם?

 

מדרש אריאל.

פרק לג' פסוק יח':

 

שאלות

 

1.   מהו הקושי האפשרי בפסוק עליו בונה פרשננו את דבריו?

2.   שותפות שהיא תלות הדדית, התוכל להסביר ולנמק?

3.   מהי מהסקנה הרעיונית מכך?

4.   במה הדוגמא מדוד המלך מסייעת?

 

משך חכמה עם פירוש הרב י.קופרמן.

פרק לג' פסוק כג':

 

1.   קרא את הפסוק כולו עם פירוש רש"י מה הם הקשיים אתם רש"י מתמודד?

2.   מהו הקושי המיוחד בקטע שלנו?

3.   מה בדיוק ירש נפתלי, ומה היו המגבלות שלו בים כנרת?

4.   התוכל להסביר בדיוק את דעת הגמרא כאן על זכויות הדייג שהיו וחולקו?

5.   למה הה"א רפויה?

 

רבינו בחיי.

פרק לג' פסוק כו':

 

שאלות

 

1.   פרשננו מסביר את סיום ברכות השבטים מה בעצם היא רוצה ללמדנו כאן?

2.   שני נושאים עיקריים - לדעתו - בא משה לבשר ולבאר, מה הם ולמה דוקא אלה?

3.   מה המיוחד בשם "ישורון"?

4.   במה ישראל הם מיוחדים?

5.   מהו אותו שלטון ("ממשלה") עליו הוא מדבר?

6.   פרשננו מביא דוגמא מן הרוכב והסוס, מהו הנמשל כאן?

 

 

****************************

כדי להרשם יש לשלוח בקשה לכתובת

  [email protected]

עם התוכן:

  GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE.

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל רשימת השיעורים, יש לשלוח בקשה לכתובת:

  [email protected]

 עם התוכן:

   GET YHE-ABOUT COURSES.

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

*******************************

כל הזכויות שמורות   1999   ישיבת הר עציון